Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
41 postów 27 komentarzy

Opracowanie Stan Rzeczy

Stan Rzeczy - Opracowanie Stan Rzeczy - Mieczysława Kowalskiego

Sposoby sterowania ludźmi

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rozdział 1 z działu TEMATYKA OGÓLNA, opracowania Stan Rzeczy, którego publikacja była zapowiedziana przez Redakcję Nowego Ekranu.

Teoria sterowania i automatyka zajmuje się sterowaniem i kontrolą różnych układów regulacji, tak w technice, ale też i w życiu. W życiu teoria sterowania dotyczy między innymi sterowaniem poszczególnymi ludźmi, jak również całymi zbiorowościami ludzkimi.

W technice stosowane są sterowniki komputerowe do sterowania, tak pojedynczymi maszynami jak i całymi liniami produkcyjnymi. Na komputerze podłączonym do sterownika można oglądać wszystkie wejścia i wyjścia sterownika. Wejścia to informacje z przycisków, czujników, wyłączników itd. Wyjścia to odpowiedzi. Na każdą informację wejściową sterownik odpowiada zadziałaniem różnych układów maszyny. Silnik start, silnik stop, ramię w górę, ramię dół. Tak jak u robota. Często jedna odpowiedź, czyli zadziałanie, wykonanie danej czynności staje się informacją wejściową, aby zainicjować nową odpowiedź sterownika, czyli wykonanie nowego zadania.
 
To samo dzieje się i w życiu. Na każdym kroku obserwujemy sterowanie pomiędzy ludźmi.
Czy to odpowiednie zadziałanie na psychikę, na emocje, na uczucia, na wyobraźnię, daje odpowiednie odpowiedzi i zachowania u innych. Tak, że widzimy, że z teorią sterowania mamy do czynienia w życiu, jest to na dziennym porządku. Zastosowania techniczne to tylko część możliwości. A na obwodach elektrycznych można to łatwo zaobserwować i wyjaśniać, opisywać i obliczać.
 
Gdy przechodzimy już do obliczeń to wtedy zanika ta informacja skąd to jest wzięte, czy z techniki czy z życia. Bo przechodzimy do wzorów, funkcji, wektorów i macierzy. Czyli do czystej matematyki. Optymalizacja procesów sterowania pozwala określić optymalne parametry całego układu automatyki, jest to już czysta matematyka oparta w dużej mierze na rachunku prawdopodobieństwa. W teorii sterowania ważnym działem jest stabilność układów sterownia. Mamy tu do czynienia z wieloma wzorami, pojęciami i funkcjami matematycznymi do obliczenia czy dany układ będzie stabilnie pracował czy nie. Jednym z ważnych pojęć w tym zakresie jest obszar atrakcji. To znaczy określamy jak bardzo, do jakich granic układ regulacji może wychylić się od stanu idealnego, stanu równowagi, że będzie mógł jeszcze powrócić do normalnej pracy. Jeżeli odbiegnie za dużo, ponad tą granicę, wtedy nie wróci do stanu normalnego. Maszyna się rozbiega, uszkodzi, zniszczy, stanie.
 
Tak samo i w życiu. Do jakich granic można na kogoś zadziałać, że to wytrzyma i przejdzie nad tym do porządku dziennego, a kiedy te granice zostaną przekroczone i następuje wybuch, agresja, złość, tragedia, wojna itd.
Znając różne zagadnienia z teorii sterowania w pojęciu techniki, matematyki, fizyki i w pojęciu ogólnoludzkim, można patrzeć na zachowania ludzi i ich reakcje przez pryzmat teorii sterowania. Można zaobserwować wokół siebie jak to sterowanie się odbywa. Aby się z kimś nie porozumieć, wtedy na przykład wprowadza się jakąś osobę czy grupę osób, aby przeszkodzić w porozumieniu się z daną osobą. Można oddziaływać na psychikę, na emocje, na pragnienia, na uczucia. Można oddziaływać na tą drugą osobę, aby ją zniechęcić i zdenerwować. To oddziaływanie może być bezpośrednie lub pośrednie. Można oddziaływać na osoby najbliższe danej osobie, aby wymusić odpowiednie postępowanie u tej sterowanej osoby. Główna zasada sterowania ludźmi to zasada judo, jak ktoś cię pcha to go pociągnij, jak ktoś cię ciągnie to go popchnij. Tak właśnie działa szatan i ludzie którzy manipulują mentalnie innymi osobami. Aby to wyśledzić i odkryć należy najlepiej skorzystać z pomocy jasnowidzów i bioterapeutów egzorcystów.
 
Takie oddziaływanie szatańskie doprowadza do upadku i tragedii poszczególne osoby. Ale poprzez te osoby, które znajdują się i działają w swoim środowisku, swojej pracy, w polityce, takie działania mają negatywny wpływ na całe zbiorowości ludzkie, tak lokalne, jak i globalne. Wszystkie wojny i tragedie tego świata to działanie jednej i tej samej przyczyny. Czyli szatana. Można usłyszeć czasami, że szatan wcale taki zły znowu nie jest. Może i nie jest i może by nie był gdyby świat działał na jego modę i jego oczekiwania. Ale szatanowi się tylko tak wydaje. To są jego pobożne szatańskie życzenia. Świat i człowieka stworzył Bóg. Tak stworzył jak stworzył. Pewnie to wszystko doskonałe nie jest. Ale najlepsze z możliwych. Dał człowiekowi rozum i wolną wolę. Do opieki ducha opiekuńczego, czyli anioła stróża i to wszystko. A szatanowi taki model się nie podoba. Uważa, że on wie lepiej od Boga jak i co powinno być. Bóg go odtrącił, odrzucił od siebie. Ale szatan nie dał za wygraną. Szatan chce opanować i sterować życiem człowieka. Zamiast boskiego anioła stróża ma w pojęciu szatana być szatański anioł stróż, czyli diabeł. To jest ta walka. Oderwać człowieka od anioła stróża i przekazać go szatańskiemu duchowi, czyli diabłu.
 
Jeżeli chodzi o kobietę i mężczyznę to mamy do czynienia z dwoma biegunami całości człowieka, jest to odbicie całej dwubiegunowości natury i całości stworzenia, czyli yin i yang. Kobieta i mężczyzna to zupełnie dwa inne charaktery, zupełnie inne jednostki, zupełnie inne sposoby myślenia i postrzegania świata. Najlepiej iść na kompromisy. Ale to jest do czasu. Tak się dzieje, jeżeli ten układ wzajemnej regulacji i stymulacji oscyluje w obszarze atrakcji. Czyli wychyla się to w jedną stronę to w drugą, ale działa, powraca do równowagi. Jeżeli ten układ wychyli się poza obszar atrakcji to do równowagi już nie wróci. Nic na to nie poradzimy. Zaistnieją takie czynniki, które ten układ rozregulują i koniec. Nic się już zrobić nie da. Można to utrzymywać na siłę. Ale to zmierza do patologii a nieraz do tragedii. Można te pojęcia rozszerzyć na życie społeczne, na politykę, na ekonomię, na wszelkie zależności międzyludzkie. Wtedy, gdy taki układ wzajemnej regulacji zostanie wytrącony poza obszar atrakcji może to prowadzić do kryzysów, konfliktów, rewolucji i wojen.
To szatanowi wydaje się, że ten układ można na siłę utrzymać w stabilności różnymi metodami, tak oddziaływań psychicznych, czy czynnikami ideologii, demagogii, czynnikami materialnymi, wreszcie groźbą i siłą. Ludzkość już była ćwiczona na różne sposoby, czy to komunizm, czy to socjalizm, faszyzm, dyktatura, reżimy różnego rodzaju i terror. To wszystko sztuczne zabiegi. Zabiegi szatańskie a nie boskie. Na poziomie dwojga ludzi to najlepiej się rozejść, nie wchodzić sobie w drogę lub przejść do stanu partnerstwa czy koleżeństwa. Gorzej, gdy chodzi o większe zbiorowości, czy wręcz państwa, aby takie konflikty zażegnać trzeba wiele mediacji i zachodu.
 
Co takiego właściwie stało się w Raju. Był sobie Adam i Ewa a pomiędzy nimi znalazł się diabeł. Adam i Ewa mieli powiedziane, idźcie i rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. To, czego ten diabeł właściwie chciał. Celem szatana jest objąć panowanie nad ziemią i człowiekiem. On chce zastąpić Boga człowiekowi. On chce, aby się modlić do niego a nie do Boga. Boga na ziemi ma nie być. Boscy aniołowie stróże mają być zastąpieni szatańskimi diabłami. Człowiek ma nie kochać Boga tylko szatana. Mowa jest o wężu. W dawnych czasach węża uważano za zwierzę święte. Szczególnie w Chinach i Dalekim Wschodzie jest wiele rzeźb, figur i malowideł przedstawiających świętego węża w różnych formach. Kobieta w Raju została oszukana podwójnie, przemówiło do niej zwierzę święte oraz kusiło do złego. Uwiódł kobietę a ta nakłoniła mężczyznę do złego. A za kobietą stał ni mniej ni więcej tylko diabeł a w konsekwencji szatan. A Pan Bóg powiedział Adamowi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Za to, że obydwoje sprzeniewierzyli się Bogu zostali wygnani z Raju. Szatan królował. Zwyciężył. Mowa jest o jabłku, czyli pożywieniu, pokarmie. Chodzi o energię życiową człowieka. Normalnie wymiana energii powinna odbywać się pomiędzy trzema jaźniami człowieka. Od średniej poprzez niższą na ziemi do wyższej w niebie, (czyli boskiej części człowieka oraz wyższych bytów) a od wyższej do niższej i średniej, jako boski pokarm. Lub od mężczyzny do kobiety, od kobiety do ich wyższych jaźni, a następnie z powrotem do nich, jako boski pokarm. Ale ludzie zamiast dzielić się pokarmem, czyli energią z Bogiem, albo sami ją tylko spożywali jak to jabłko w Raju, nie dzieląc się z Bogiem, albo co jeszcze gorzej, dzielili się tym pokarmem z szatanem.
 
Szatan poprzez tysiąclecia używał kobiet i wtrącał się do związków aby sterować człowiekiem, tym samym doprowadzał do konfliktów, wojen i tragedii. Używał też kobiet do zwalczania różnych niewygodnych sobie ludzi. Weźmy żonę Heroda Herodiadę i Jana Chrzciciela. Herodiada była najpierw żoną brata Heroda Antypasa, którego później porzuciła, aby poślubić jego. Drugi jej mąż, podobnie jak pierwszy, był jej stryjem. Związek ten był krytykowany przez Żydów. Jak podająEwangelia według świętego Mateusza i Ewangelia według świętego Marka małżeństwo Herodiady i Heroda Antypasa, jako niezgodne z prawem krytykował również Jan Chrzciciel. Antypas, pod wpływem żony, kazał uwięzić proroka. Herodiada pragnęła go zgładzić, jednak na to jej mąż nie przystał. Uległ dopiero w dniu urodzin, kiedy oczarowany tańcem córki Herodiady z pierwszego małżeństwa, zgodził się spełnić każde jej życzenie. Córka po konsultacji z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Herod Antypas kazał ściąć Jana Chrzciciela. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce.Na pewno Jana nie pytano o zdanie, skrócono o głowę i już. A szatan królował. Miał z głowy Jana i jego chrzty. Wiele jest przypadków i przykładów manipulacji przez kobiety. Widać wtedy rolę szatana jak nimi manipuluje.

KOMENTARZE

 • "Zmanipuluję Cię kochanie" — książka Roberta Tekieli o psychomanipulacji
  ~
  Do księgarni trafiła właśnie książka Roberta Tekieli pt. „Zmanipuluję Cię kochanie”.

  Autor jest redaktorem "Gazety Polskiej Codziennie" i publicystą, ale też jednym z najbardziej znanych w Polsce znawców tematyki ukrytych duchowości i uzależnień. Jego najnowsza książka oparta jest na wstrząsających historiach ludzi, którzy doświadczyli piekła na ziemi.

  W XXI w. to sekty i ruchy psychomanipulacyjne są głównymi „producentami” penitentów trafiających do polskich egzorcystów. Media głównego nurtu pełne są reklam różnych form psychomanipulacji. A ona ma do siebie to, że jest oszustwem. „Piotr Prawdzik czuł potrzebę doskonalenia się i interesowały go tematy duchowe. Zaczął używać technik 'pozytywnego myślenia'. Oczekiwane doznania pojawiły się i szybko znikły. Gdzieś przeczytał, że dzięki narkotykom można uzyskać podobne efekty. Uzależnił się…”

  Kto pomyśli, że „pozytywne myślenie” może być duchowym zagrożeniem?

  Ale największym chyba nośnikiem toksycznych duchowości jest dziś popkultura. „Maciej Michalski grał w garażowym zespole rockowym ciężki metal. Śpiewając, bluźnił. Uwikłał się w satanizm. W niedzielę w kościele dostawał czterdziestostopniowej gorączki, wszedł kiedyś z kolegami w zupełnie nieszkodliwe zarośla i jako jedyny wyszedł poparzony na całym ciele…”.

  ———
  http://salski.nowyekran.pl/post/76014,zmanipuluje-cie-kochanie-ksiazka-roberta-tekieli-o-psychomanipulacji


  http://wpolityce.pl/site_media/media/cache/4e/17/4e1708dbab88ab0d09fda1c0b7e1a02d.jpg
  * * *

  Fragment książki "Zmanipuluję Cię kochanie" Roberta Tekielego. "Jak człowiek może chcieć robić rzeczy, które go niszczą?"

  http://wpolityce.pl/czytelnia/37902-tylko-u-nas-fragment-ksiazki-zmanipuluje-cie-kochanie-roberta-tekielego-jak-czlowiek-moze-chciec-robic-rzeczy-ktore-go-niszcza-tu-mozna-kupic
 • Chyba nazbyt proste by było prawdziwe
  "Co takiego właściwie stało się w Raju. Był sobie Adam i Ewa a pomiędzy nimi znalazł się diabeł."
  A czym jest Pismo Święte? Czy tylko dogmatem? Przecież jeszcze zawiera kerygmat. Także Stary Testament zawiera nie tylko Słowo Boże ale także historię narodu wybranego. Zatem czy powinniśmy te teksty interpretować ściśle dosłownie? Przecież są to teksty ponadczasowe tzn. muszą być i aktualne i zrozumiałe dla starożytnych jak i współczesnych. I może taka dosłowna interpretacja była "przeznaczona" dla żyjących w tamtych czasach, ale od nas współczesnych powinniśmy wymagać już znacznie więcej, wszak po coś tę wiedzę zdobywamy i pogłębiamy. I czy sprawi nam
  trudność zrozumienie np. że Adam stanowi synonim wszystkich mężczyzn, a Ewa wszystkich kobiet? Że Raj był tylko zamiarem Stwórcy, który znając doskonale (wszak jest ponadczasowy) to co nastąpi, przekazuje nam to w takiej formie? Przyjmując taką interpretację łatwiej jest nam zrozumieć grzech pierworodny (obciążona cała ludzkość) niż to, że przechodzi z rodziców na dzieci, bo przecież za wszystko odpowiadamy indywidualnie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031