Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
50 postów 37 komentarzy

Opracowanie Stan Rzeczy

Stan Rzeczy - Opracowanie Stan Rzeczy - Mieczysława Kowalskiego

Manipulacja cyber-elektroniczna poprzez sieć śmierci 5G

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Technologia 5G jest to broń technotroniczna, która może nas nie tylko śledzić i inwigilować. Ale może nas zabijać zdalnie, może nami manipulować, przekształcać w posłuszne, bezwolne marionetki.

 Manipulacja cyber-elektroniczna przy użyciu sieci śmierci 5G

Mentalną manipulację elektroniczną, czyli kontrolę umysłu poprzez kontrolę myśli, emocji i zachowań było można prowadzić z użyciem przekazów radiowych technologii WI-FI lub  technologii telefonii komórkowej 4G. Stosując manipulację mentalną można objąć kontrolą umysłu każdego człowieka, a w tym polityków którzy rządzą danym krajem.
 
Podstawowym zagrożeniem 5G oprócz zwiększenia możliwości kontroli umysłu jest to, że daje ono możliwość wykorzystania tej technologii jako broni. Przez wprowadzenie do przestrzeni informacyjnej organizmów ludzi jako elementów sieci, w której będą zawarte  informacje między innymi o stanie biologicznym, umysłowym i osobowym człowieka.
 
WI-fI– potoczne określenie zestawu standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem wi-fi jest budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej,
Telefonia komórkowa czwartej generacji (4G) - standard telefonii komórkowej, następca 3G. Polega na przesyłaniu dźwięku i danych za pomocą komutacji pakietów opartej na IP. Posiada uproszczoną architekturę sieci szkieletowej oraz usprawnioną przepływność w sieci radiowej w stosunku do poprzednich standardów.
Telefonia komórkowa piątej generacji (5G) – standard sieci komórkowej, następca 4G.
BTS(base transceiver station) jest to Stacja bazowa inaczej Stacja przekaźnikowa w systemach łączności bezprzewodowej. Jest to urządzenie wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. Na dalszych odcinkach (na przykład do centrali) sygnał może być transmitowany w światłowodach, za pomocą radiolinii lub sieci satelitarnej.
 
Nowe generacje sieci telefonii komórkowych to nowe pasma częstotliwości i szersze pasma widmowe na kanał częstotliwości. Technologia 5G jest rozszerzeniem już istniejących pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF-EMF) 2, 3 i 4G. Różnica polega na tym, że 5G wykorzystuje bardzo krótkie sygnały o wysokiej częstotliwości pomiędzy wieżami a odbiornikami telefonami komórkowymi, co oznaczać będzie miliony nowych przekaźników, które trzeba będzie zbudować w bliskich odległościach (co 10-12 domów w warunkach miejskich). Technologie budowania naziemnej i satelitarnej sieci 5G zostały opublikowane w czerwcu 2018 r i już są wdrażane w niektórych krajach.
Częstotliwość pracy telefonii komórkowej 4G wynosiła do 2,6 GHz. Technologia 5G opiera się na wykorzystaniu fal milimetrowych wysokiej częstotliwości rzędu do 26 GHz, czyli 10 razy większej od tej jaką stosowano w systemie 4G. Technologia 5G będzie obsługiwać co najmniej 100 miliardów urządzeń i będzie do 100 razy szybsze niż obecna technologia 4G (4G było już około 10 razy szybsze niż 3G). Przyspiesza pobieranie informacji do 10 Gigabitów na sekundę. W przypadku 5G będziemy bombardowani bardzo wysokimi częstotliwościami przy niskim natężeniu, w krótkim zasięgu, tworząc jeszcze bardziej skomplikowaną zupę elektrosmogu. Izraelskie badania ujawniają, że te same częstotliwości elektromagnetyczne, które używane są w broni kontroli tłumów, stanowią podstawę najnowszej sieci – oznaczonej jako 5G.
Moc promieniowania elektromagnetycznego emitowana z anten przy zastosowaniu technologii 5G, w stosunku do obecnie dopuszczalnej, ma wzrosnąć 100 razy, z 0,1W/m2 na 10W/m2. Poprzednia norma była wprowadzana jako kompromis pomiędzy zagrożeniem dla zdrowia, a rozwojem technologicznym. 
Sieć 5G zwodzi na pokuszenie polityków, biznesmenów i zwykłych użytkowników. Obiecuje nowe perspektywy rozwoju gospodarczego, potencjalne zyski i wygodę korzystania z usług technologicznych, jakiej dotąd świat nie widział. Tak łatwo im ulec i oddać się przyjemności, która nieprzyjemnie i szybko może się skończyć. Mniej albo wcale nie mówi się o niebezpiecznej stronie tego luksusu w postaci: ogromnego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, dewastacji środowiska naturalnego, smogu elektronicznego,  całkowitego odarcia człowieka z prywatności, a nawet manipulowaniu jego działaniami. Powinniśmy o tym wiedzieć.
Żyjemy obecnie w epoce komputerów, robotów, elektroniki i mikroprocesorów, których postęp  jest tak szybki, ze ludzie z trudem dotrzymują temu kroku. Czy ten tak zwany „postęp” prowadzić będzie do absolutnej kontroli nad każdym człowiekiem na ziemi pod rządem Rządu Światowego, prowadzącego do totalnej utraty suwerenności i tożsamości. Każdy człowiek poprzez sieć szybkiego Internetu i komunikację satelitarną będzie pod pełną kontrolę co do danych finansowych, osobowych, miejsca pobytu i innych.
Wdrażanie technologii 5G na świecie odbywa się w trybie pilnym. Po jednej stronie są obrzydliwie bogate korporacje wietrzące zyski liczone w wielu miliardach dolarów. Po drugiej stronie grono naukowców stawiające etykę ponad karierę zawodową  i profity – przestrzegające o zagrożeniach czyhających w nowej technologii. Pośrodku zaś, w znakomitej większości, nieświadome społeczeństwo – otwarte na atrakcyjne usługi, lecz nie dostrzegające ich mrocznej strony.
Naukowcy ostrzegają przed potencjalnymi poważnymi skutkami zdrowotnymi w przypadku wprowadzenia technologii 5G. 230 naukowców z 41 krajów świata wypowiedziało się negatywnie na temat tej technologii telekomunikacyjnej:
 
Na wstępie przedstawiono publikację z dnia 22.12.2018:
5G- ludobójstwo zaplanowane na Polakach - Ewa Pawela
 
  Technologia 5G powstała w Izraelu. Zastosowanie tej technologii niesie za sobą ogromne ryzyko zdrowotne, epidemiologiczne dla mieszkańców, jak również jest ogromnym zagrożeniem dla cyber bezpieczeństwa dla państwa.
Przy pomocy tej technologii będzie można nie tylko przejmować wszystkie dane, które będą przesyłane. Ale również jest to technologia wojskowa, będzie można bardzo ingerować w myśli ludzkie, w proces kognitywne poszczególnych osób, np. rządzących, czy wynalazców. Jeżeli dopuścimy do tego, że ten system zostanie zainstalowany na terytorium naszego kraju, będzie to proces nieodwracalny! Technologia 5G i WI-FI to jest broń technotroniczna, która może nas nie tylko śledzić i inwigilować, ale może nas zabijać zdalnie, może nami manipulować, przekształcać w posłuszne, bezwolne marionetki. Lada moment będzie za późno!
SPRAWA JEST SZALENIE NIEBEZPIECZNA!
Rząd bardzo perfidnie zaplanował konsultacje społeczne w sprawie tego projektu ustawy, o zmianie ustawy, na czas świąteczny. Te konsultacje maja trwać tylko 14 dni, już 3 dni upłynęły, czas jest wyznaczony do 30 grudnia. Brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowane zostanie jako przedstawienie opinii pozytywnej. Czyli nasza akceptacja dla projektu nowelizacji. Mamy bardzo niewiele czasu, żeby zareagować.
 W obecnym artykule oparto się między innymi na materiale z publikacji:Technologia 5G jako broń technotroniczna - Ewa Pawela ; Youtube.
       Najnowsze technologie wprowadzane przez różne światowe kompleksy militarno-przemysłowe już wpływają i mają wpłynąć na nasze życie. Ostatecznie definitywnie i nieodwołalnie mają zmienić oblicze ludzkości.
Ministerstwo Cyfryzacji zamierza znowelizować cały szereg polskich ustaw dotyczących bezpieczeństwa skażenia elektrosmogiem czyli polami elektromagnetycznymi, ale też innych ustaw i innych regulacji odnośnie telekomunikacji w Polsce.
Proponowane zmiany umożliwiają przekroczenie dotychczasowych norm bezpiecznej dopuszczalnej radiacji pól elektromagnetycznych na organizm aż 100 razy. 5G to stukrotne zwiększenie dopuszczalnej mocy emitowanej przez nadajniki (BTS) z 0,1W/m2 na 10W/m2. Poprzednia norma była wprowadzana jako kompromis pomiędzy zagrożeniem dla zdrowia, a rozwojem technologicznym. 
Prowadzone konsultacje. społeczne odbyły się pokątnie i skrycie. Nie informowano o tym społeczeństwa przez środki masowego przekazu, takich  jak państwowa TV, nie odbyła się szeroka dyskusja na ten temat. Panowała cisza wokół tematu śmiercionośnej technologii 5G, której wprowadzenie na szeroką skalę do Polski, zbliża się wielkimi krokami.
Technologia 5G ma umożliwić tak zwany Internet rzeczy. Jest to połączenie nie tylko komputerów i smartfonów w jedną sieć teleinformatyczną, ale także wszystkich urządzeń i przedmiotów codziennego użytku w otoczeniu człowieka, które będą wyposażone w nano-chipy. Ma to być jedna wielka się łącząca wszystkich ludzi, ich organizmy i umysły oraz cały sprzęt którym ludzie się posługują na co dzień. Dane o każdym człowieku będą znane, tak dane biologiczno-zdrowotne organizmu człowieka jak również wszelkie dane osobowe na czele z danymi finansowymi, osobistymi oraz światopoglądem. Ale co najważniejsze ma myć prowadzona pełna kontrola umysłu każdego człowieka. Istnieją możliwości pozbawienia każdego człowiek jego wolnej woli.
Technologia 5G wykorzystuje fale milimetrowe, które to fale znajdują się w paśmie częstotliwości na których drgają wszystkie błony komórkowe organizmów żywych i roślin. Natomiast wyższe  pasma częstotliwości komunikacji 5G odpowiadają częstotliwości biokomunikacji pomiędzy wszystkimi komórkami i narządami organizmów żywych i roślin. To są również częstotliwości pracy mózgu ludzi i zwierząt.
Widać tutaj olbrzymie zagrożenia zdrowotne dla człowieka ale także zagrożenia dla całej fauny i flory na Ziemi. Kolejnym zagrożeniem jest zagrożenie cyberbezpieczeństwa całego państwa. Istnieje możliwość użycia tej technologii do różnych wrogich działań przeciwko państwu i narodowi, każdego kraju w którym ta technologia zostanie wprowadzona, w tym także dla Polski.
     Żyjemy w czasach próby, kiedy to naszą rzeczywistością, naszą planetą, próbują zawładnąć ludzie o bardzo złych intencjach.
Istnieją możliwości pozbawienia każdego człowiek jego wolnej woli. Cytat z książki pt. „Wojna o umysł” napisana przez półkownika armii amerykańskiej Michaela Aquino, będącego jednocześnie najwyższym kapłanem kościoła Szatana działającego oficjalnie w USA.  
Michael Aquino w swoje książce pisze czym jest technotronika. „Technotronika jest elementem pozwalającym na ingerencje we wszelkie przetwarzanie informacji przez ludzkie procesory danych, pozwalając na otrzymanie pożądanego rezultatu. Modelowe urządzenie technotroniczne pobiera dane z ciała; są to dane świadome, nieświadome lub z procesów autonomicznych. [Należy mieć świadomość, że tylko 5% informacji jakie docierają do organizmu człowieka są świadomie przetwarzana za pomocą pięciu zmysłów. Pozostałe 95% są to informacje absolutnie nieświadome, które mózg przetwarza poza wiedzą i świadomością człowieka. Należą do tego nie tylko wspomniane procesy autonomiczne ale wszystkie wyuczone czynności które wykonywane są automatycznie.]
Urządzenie technotroniczne najpierw pobiera dane z ciała, następnie wysyła je do komputera, modyfikuje i wprowadza ponownie do człowieka. Narzędziem tych modyfikacji jest energia lub informacja wplatana w proces obróbki danych. W szerszym ujęciu logiczną konsekwencją technotroniki jest możliwość wplecenia człowieka w pętlę zadaniową, podobnie jak to ma miejsce z komputerami. Ten proces może odbywać się kompletnie poza świadomością jednostki, która nie jest świadoma tego, że jest nieustannie modyfikowana przez zewnętrzne siły i tego, że została wpleciona w zewnętrzną przestrzeń informacyjną. W konsekwencji człowiek staje się ubezwłasnowolnionym, zdalnie sterowanym obiektem inżynierii społecznej lub wojny informacyjnej, której najnowsze założenia zakładają kontrolę całego elektromagnetycznego spektrum”.
Właśnie technologia 5G jest to taka nieustanna kontrola 24 godziny na dobę, dzień w dzień, każdego człowieka na ziemi i każdego przedmiotu na planecie, który jest wyposażony w mikroprocesorowy nano-chip. Należy wiedzieć, że już od ładnych paru lat, wszystkie przedmioty które kupujemy, wszystkie banknoty którymi się posługujemy, wszystkie dokumenty i karty kredytowe są wyposażone w takie nano-chipy. Przed mikrofalami technologii 5G nie będzie dokąd uciec, nie będzie odwrotu, nie będzie rezerwatów dla tych którzy nie będą mogli z tym oddziaływaniem żyć. Ludzie którzy będą niedostosowani, będą chorować i będą umierać. I nikogo to nie będzie obchodziło.
Gdy zostanie wprowadzone 5G jako infrastruktura na ziemi, czeka nas to, że nie tylko wszystkie urządzenia będą wplecione w jedną cberinformatyczą sieć.  Ale przede wszystkim nie będzie takiego miejsca na planecie gdzie by nie były rozsypane i rozpylone dosłownie miliardy czujników i sensorów komunikujących się z siecią 5G, poprzez anteny naziemne i satelity z serwerami tej sieci. To już jest wprowadzane, to się dzieje już teraz, a w przeciągu najbliższych paru lat ma nastąpić pełna kontrola całej planety. Planowane jest umieszczenie na orbicie 20 tysięcy satelitów szpiegowskich przewidzianych do współpracy z tą siecią.
Technologia 5G jest to nie tylko zwiększona możliwość kontroli umysłu. Podstawowe zagrożenie 5G jest to, że daje ono możliwość wykorzystania tej technologii jako broni, przez wprowadzenie do przestrzeni informacyjnej organizmów ludzi jako elementów sieci w której będą zawarte informacje między innymi  o stanie biologicznym, umysłowym i osobowym człowieka.
Istnieje możliwość do interakcji z sieci, między innymi do przekodowania za pomocą tych wysokiej częstotliwości fal radiowych kody genetycznego człowieka. Zostało to już udowodnione, zostało to już przeprowadzone w laboratorium cywilnym, to co wojsko robi i testuje już prawdopodobnie o wielu dziesiątków lat w utajnieniu.
Generatory technotroniczne czy generatory psychotroniczne działają w oparciu o tak zwane pola torsyjne. Fale elektromagnetyczne, mikrofale, czy fale akustyczne, które mogą wpłynąć na organizm człowieka mają działanie totalnie niszczycielskie ale działają w oparciu o kilka niebezpiecznych parametrów. Pola torsyjne które są współgenerowane zwłaszcza z wysokimi częstotliwościami są falami znacznie bardziej skomplikowanymi. Za pomocą tych fal, przy bardzo niewielkich modyfikacjach można zniszczyć czy wyrządzić ogromną krzywdę całemu społeczeństwu.
Receptory tożsamościowe, receptory białkowe w naszych błonach komórkowych dają się bardzo łatwo oszukać poprzez informacje zakodowaną w polach torsyjnych. Cała biologia molekularna działa na zasadzie odczytywania sygnałów z pól torsyjnych. To znaczy cząsteczki chemiczne które znajdują się w organizmie wysyłają bardzo słabe sygnały elektryczne na poziomie sygnałów pola torsyjnego i na to reaguje cały organizm. Wystarczy że ktoś skopiuje tą informację, zmodyfikuje i podda działaniu tej informacji dany organizm to organizm reaguje tak, jak po zażyciu narkotyku czy trucizny. To jest droga do tego żeby prowadzić wojnę z całym społeczeństwem.
 Może wybuchnąć w danym mieście czy danym kraju epidemia, nikt nie będzie rozumiał skąd, jak i dlaczego. Nikt nie namierzy sprawcy. W momencie gdy ta dana struktura technologiczna oparta o fale milimetrowe, czyli bardzo wysokie częstotliwości, będzie poprzez swoje anteny na każdym domu, na każdej lampie oświetlenia ulicznego i na każdym znaku drogowym . To zagrożenie jest naprawdę realne i ogromne.
I nie jest wykluczone że nasi rządzący i pomysłodawcy tego projektu nowelizacji telekomunikacji polskiej do końca nie zdawali sobie sprawy z tych zagrożeń. W ramach tych konsultacji społecznych wpłynęły do nich bardzo konkretne informacje od naukowców polskich i zagranicznych
Naukowcy twierdzą, że jeżeli technologia 5G zostanie wprowadzona na całym świecie to w paru pokoleniach, paru generacjach, wyginą wszystkie organizmy żywe. Będzie to dotyczyło nie tylko ludzi, którzy już w drugim lub trzecim pokoleniu nie będą zdolni do odtworzenia gatunku. Przy zastosowaniu tej technologii, w pokoleniu wnuków spodziewane jest, że na ośmioro dzieci tylko jedno urodzi się normalne i zdolne do reprodukcji. Ale jeszcze szybciej ten Holokaust obejmie zwierzęta i owady, bo to się stanie w 5 do 6 pokoleń, ale również wyginą wszystkie drzewa. Cały świat żywy ma wspólny kod genetyczny a fale milimetrowe są w stanie ten kod genetyczny uszkadzać.
Drugą ważną rzeczą jest to, że znane są od lat plany elit globalistycznych, które to elity chcą się pozbyć około 85% ludzkości na Ziemi. Obecnie jest ludzi około 7 mld, a globaliści chcieliby ograniczyć ludzką populację co najmniej do 1 miliarda a najlepiej do optymalnych 500 tysięcy. Ten proces jest już bardzo zaawansowany a technologia 5G jest narzędziem aby ten zamiar skutecznie wprowadzić w życie.
Jest 17 krajów które będą chronione od tej technologii i wyludnienia oraz procesów wprowadzanych przez globalistów. Nawet jeżeli tam będzie wprowadzne 5G to ono będzie skrupulatnie kontrolowane przez państwo. Takim sposobem kontroli jest zastosowanie 5G ale tylko poprzez światłowód. Tak swoją ochronę planuje na przykład Izrael. 17 krajów planuje bardzo szeroką profilaktykę i obronę, ma być dla nich stworzony jak gdyby parasol ochronny. Strefa ochronna ma liczyć mniej więcej 58% terytorium Ziemi. Natomiast pozostałe 42% jest przeznaczone na zagładę, do depopulacji. Niestety Polska jest po stronie skazanej na zagładę.
Te palny są bardzo stare. Już w 1973 roku odbyła się w Warszawie konferencja z której tajne dokumenty mówią o planach globalistów. Już wtedy mówiono, że to się stanie za pomocą fal radiowych, a konkretnie za pomocą mikrofal.
     W przypadku zastosowania technologii 5G będziemy bombardowani bardzo wysokimi częstotliwościami przy niskim natężeniu, w krótkim zasięgu, tworząc jeszcze bardziej skomplikowaną zupę elektrosmogu. Izraelskie badania ujawniają, że te same częstotliwości elektromagnetyczne, które używane są w broni kontroli tłumów, stanowią podstawę najnowszej sieci – oznaczonej jako 5G.
Obecne badania częstotliwości bezprzewodowych w zakresie milimetrowym i submilimetrowym potwierdzają, że fale te oddziałują bezpośrednio na ludzką skórę, w szczególności na gruczoły potowe.
W przypadku 5G będziemy bombardowani bardzo wysokimi częstotliwościami przy niskim natężeniu, w krótkim zasięgu, tworząc jeszcze bardziej skomplikowaną zupę elektrosmogu.
Ciało ludzkie ma od dwóch do czterech milionów kanałów potowych. Dr Ben-Ishai z Uniwersytetu Hebrajskiego w Izraelu, wyjaśnia, że ​​nasze kanały potowe działają jak ”szereg anten śrubowych, gdy są narażone na te długości fal”, co oznacza, że ​​stajemy się bardziej przewodzący.
Uważa się, że efekty MMW badane przez dr Yael’a Steina z Uniwersytetu Hebrajskiego powodują również fizyczny ból,  przez fale powodujące  szkodliwe bodźce. Przez to może być wiele chorób skóry i raka, jak również fizycznego ból skóry.
Godząc się na 5G powinniśmy wiedzieć, że całkowicie rezygnujemy z prywatności. Przy rozwoju Internetu rzeczy i stacji bazowych 5G będzie można zlokalizować człowieka, co do kilku centymetrów, a także zidentyfikować go i widzieć jego poczynania.
Ekspansja 5G w powiązaniu z wykorzystaniem tzw. „rozumnego pyłu” (Smart Dust – nanostrukturalne urządzenia metalowo-krzemowe) sprawi, że można będzie na globalną skalę manipulować zachowaniami ludzi. Np. dobrym lub złym samopoczuciem lub nawet sugerowaniem mu myśli. Jeśli ktoś bierze to za fantastykę, to powinien się ocknąć i wyjść z matrixa bowiem  nanourządzenia są opracowywane oficjalnie i wykorzystywane już od dłuższego czasu.
5G może być kajdanami dla społeczeństwa na masową skalę, o tyle wydajnymi i skutecznymi – że niewidzialnymi.
Wiedzmy zatem co nam funduje także obecny rząd. W sprawie tak istotnej jak wprowadzenie 5G powinno być obligatoryjne referendum w całej Unii Europejskiej poprzedzone rzetelną i masową społeczną akcją informacyjną.
Dziś w kraju mamy tylko tzw. konsultacje społeczne. Co o nich wiemy? Czy są choćby intensywnie nagłaśniane  w telewizji publicznej.
Ci co chcą wprowadzać w takiej formie tą technologię mają więcej wiary w 5G niż w Polaków. Wierzą że to ona otworzy Polsce bramy do rozwoju i innowacyjności, choć to co jest za tą bramą może być przerażające. Szkoda, że tak słabo się dostrzega ludzi.  
     Broń technotroniczna/psychotroniczna jest potężnym zagrożeniem dla ludzkości. Bronie te znajdują się w arsenałach NATO i wielu innych państw. Mimo tego na całym świecie nie istnieje ustawodawstwo zakazujące rządom użycia tej broni przeciwko własnym obywatelom.
W marcu 2012 roku rosyjski minister obrony Anatolij Serdjukov powiedział: "Rozwój broni opartych na nowych zasadach fizycznych; bezpośredniej energii, broni geofizycznych, broni fal enegretycznych, broni genetycznych, broni psychotronicznych itp., jest częścią programu państwowych zamówień publicznych na broń na lata 2011-2020 ".
Brytyjski Daily Mail, napisał, że badania nad bronią elektromagnetyczną były potajemnie prowadzone w USA i Rosji od 1950 roku, i że "wcześniejsze badania wykazały, że fale o niskiej częstotliwości lub wiązki mogą wpływać na komórki mózgowe, zmieniać stany psychiczne i umożliwiają przekazywanie sugestii i poleceń bezpośrednio do procesów myślowych. Wysokie dawki promieniowania mikrofalowego mogą uszkodzić funkcjonowanie narządów wewnętrznych, naruszyć zachowanie kontroli lub nawet doprowadzić ofiary do samobójstwa”.
Fakt, iż system technologii mikrofal został dopracowany świadczy dokument, który ukazał się na stronie internetowej Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych w 1997 roku, gdzie jego Biuro Badań i Rozwoju przedstawiło projekt Departamentu Obrony: "Komunikowanie poprzez mikrofalowy efekt słuchowy". We wstępie napisano, iż "opisana innowacyjna i rewolucyjna technologia oferuje komunikację radiową (RF) o niskim prawdopodobieństwie przechwycenia częstotliwości. Wykonalność koncepcji została ustalona przy użyciu zarówno systemu laboratoryjnego o niskiej intensywności i nadajnika o wysokiej mocy. Istnieją liczne zastosowania militarne systemu w zakresie poszukiwania i ratownictwa, bezpieczeństwa i operacji specjalnych."
W styczniu 2007 r. Washington Post napisał na ten sam temat: "W 2002 roku, Air Force Research Laboratory opatentował taką technologię: aby za pomocą mikrofal, wysłać słowa do czyjejś głowy [...]”.
Możemy tylko podkreślić raz jeszcze, że światowe media unikają publikowania pełnej skali postępu badań nad zdalnym sterowaniem systemem nerwowym człowieka. Dr Robert Becker, który był dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla za jego udział w odkryciu działania impulsowych pól na gojenie złamanych kości, napisał w swojej książce pt "Body Electric" o eksperymencie z 1974 roku przeprowadzonym przez JF Schapitza, opublikowanym dzięki Freedom od Information Act. JF Schapitz stwierdził: "W tym badaniu zostanie pokazane, że słowo mówione przez hipnotyzera może być przeniesione przez modulowaną energię elektromagnetyczną, bezpośrednio do podświadomej części ludzkiego mózgu - bez użycia jakichkolwiek urządzeń technicznych dla odbioru lub przekodowania przekazów i bez możliwości świadomego kontrolowania przez osobę przekazywanej informacji." 
Jest raczej oczywiste, że w tych eksperymentach wiadomości zostały wysłane do ludzkiego mózgu w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych, które odbiera ludzki mózg, ale których człowiek nie jest świadomy.
Kontrola umysłu i bronie technotroniczne są tematem wydarzeń w USA gdzie Aaron Alexis 16 września rozpoczął strzelaninę w porcie bazy wojskowej w Waszyngtonie. Alexis miał na swojej broni wygrawerowany napis "Moja broń ELF", pracował w miejscu gdzie opracowywano bronie technotroniczne i był przeświadczony o tym, że ktoś je wobec niego wykorzystuj.:
Transmisja ludzkiej mowy do mózgu za pomocą fal elektromagnetycznych jest zauważalnie jednym z najtrudniejszych zadań dla badaczy. O wiele łatwiej jest kontrolować ludzkie emocje, które motywują ludzkie myślenie, podejmowanie decyzji i działania. Ludzie, którzy twierdzą, że są ofiarami takich eksperymentów narzekają na słyszenie głosów, odczuwanie fałszywych uczuć (w tym orgazmów) oraz na bóle narządów wewnętrznych, których lekarze nie są w stanie zdiagnozować.
W listopadzie 2000 r. Komisja Bezpieczeństwa rosyjskiej Dumy Państwowej stwierdziła, że funkcje umożliwiające zdalną kontrolę ludzkiego systemu nerwowego lub zdalnego wywoływania utraty zdrowia są dostępne dla wielu współczesnych rządów. Jest raczej oczywiste, że technologie te są stosowane, w konflikcie z kodeksem Norymberdzkim, jako eksperymenty na nieświadomych ludziach.
Od dawna wiadomo, iż promieniowanie elektromagnetyczne wzbudza cząsteczki wody w tkankach, powodując ich ogrzewanie. Obecnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa zakładają, że jest to jedyny wpływ na organizm. Zrównują one tym samym żywy organizm człowieka z workiem wypełnionym solą fizjologiczną. Tymczasem nowe, rzadko docierające do opinii publicznej, badania dowodzą, że biologiczne efekty nietermiczne, są nie tylko nie mniej istotne, ale powodują poważne zagrożenia dla zdrowia i życia.
 
Wykryto między innymi iż EMF (pola elektromagnetyczne, ang. EMF Electro Magnetic Fields) wpływają na stan wiązań wapniowych na powierzchni komórek, syntezę DNA i podział komórek; zmianę rytmu okołodobowego procesów fizjologicznych; wpływają lub nawet zmieniają działanie niektórych enzymów.

Wpływają na działanie gruczołów, jak szyszynka, podwzgórze w mózgu. Na produkcję pewnych neurotransmiterów, jak serotonina i dopamina; Zwiększają przepuszczalność bariery krew-mózg; wytwarzają odpowiedź stresową; Nadmiernie wzbudzają układ odpornościowy, po czym dławią go i zmniejszają produkcję limfocytów T; Powodują wzrost złośliwych guzów nowotworowych, zwłaszcza w okolicach centralnego układu nerwowego, krwi i szkielecie kostnym.
 
Oczy, mózg i jądra wydają się być najbardziej podatne na efekty związane z ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne. Oko działa jak wzmacniacz niektórych częstotliwości RF/MW, dlatego prawdopodobnie wykryto wzrost zachorowań na kataraktę u niektórych pracowników pracujących przy mikrofalach. Zaobserwowano również negatywny wpływ mikrofal na zdrowie policjantów pracujących z ręcznymi radarami.
 
Jak stwierdzono w wielu badaniach sieć 5G za pomocą mikrofal wywołuje raka, pozwala na pokonywanie metalom ciężkim bariery krew-mózg, oraz wywołuje bezpłodność. Już radiacja 3G i 4G powoli zabija żywe organizmy. Od czasu ich wprowadzenia podwoiła się ilość zachorowań na raka mózgu, a naukowcy mówią, że to od telefonów komórkowych. Zaburzenia pojawiają się dokładnie tam gdzie trzyma się telefon. To są mikrofale, które już po 1 minucie podnoszą temperaturę o 1 stopień. 5G jest jeszcze silniejsze.
 
Gdy w badaniach dodano błękit metylenowy do krwi to zaobserwowano, że nie był on w stanie przekroczyć bariery krew-mózg. Kiedy jednak emitowano na organizm pulsacyjne fale EMF, nawet na niskim poziomie komórkowym, nagle błękit metylenowy dostawał się do mózgu. Co to nam mówi, jaki jest ostateczny cel. To oznacza, że można transportować metale, nanocząstki do mózgu z pomocą radiacji EMF. A tym samym można transportować nano-chipy do mózgu.
Wystarczy w szczepionce lub w płynie dostarczyć nano-chipy do krwioobiegu i poddać organizm radiacji mikrofal aby znalazły się one w mózgu. Dlatego w społeczeństwach promowane są różne  „choroby X” i połączone z tym przymusowe kampanie szczepienne na grypę lub odrę. Głównym celem promowania różnych chorób i szczepień nie są finanse i zyski, głównym celem jest wprowadzanie do krwioobiegu i mózgu nano-chipów.
Więc jak popatrzymy na wszystkie chemikalia a w tym metale jakie dodaje się do żywności, to widzimy że mamy nanocząstki metali w krwioobiegu, a promieniowanie EMF wprowadza je do mózgu. Organizm jest przyzwyczajony do metali wewnątrz niego. Można teraz w takim organizmie bez komplikacji wprowadzić nano-sensory, w tym do mózgu i kontrolować człowieka za pomocą sieci.
Ale nie tylko to, wymierają ptaki, owady, drzewa na które wpłynęło promieniowanie EMF. Nawet jak pójdziemy dalej, mamy fluor w wodzie, który wprowadzano pod koniec II wojny światowe.j Niemieccy chemicy mieli plan wypracowany przez dowództwo wojskowe by kontrolować populację w jakimkolwiek obszarze przez masowe podawanie medykamentów do wody pitnej. W tym planie fluor (fluorek sodu) był najważniejszy. Wielokrotne dawki spożywanego fluoru, z czasem zredukują wewnętrzną siłę jednostki do przeciwstawiania się dominacji. Powolne zatruwanie i narkotyzowanie pewnych obszarów mózgu doprowadzi do ich posłuszeństwa względem rządzących.
Zarówno Rosjanie jak i Niemcy dodawali fluor do wody pitnej więźniów wojennych, aby ich ogłupić i sprawić by byli ulegli. Dodanie komponentu fluoru do komponentu EMF wpływa na możliwość emisji fal przez szyszynkę i jej zwapnienie, oraz na włączanie i wyłączanie systemu odpornościowego. Szyszynka produkuje melatoninę. Melatonina pomaga z sekwencjami genów, pomaga w regeneracji DNA. 
     Jak można się bronić. Po pierwsze winno być wprowadzone stosowne prawo, ale z tym jest trudno ponieważ rządzący wplecieni są w sieć finansowo-masońsko-globalistyczno-żydowskich powiązań i blokują wprowadzenie stosownych ustaw pro społecznych raczej są skłonni wprowadzać i nowelizować ustawy pro globalistyczne.
Abu uchronić się od kontroli biologicznej i psychologicznej nie można pozwolić się zaszczepić na coraz to wymyślane choroby X. Wszyscy ci którzy się zaszczepili winni zażywać jakieś antidotum aby zniwelować szkodliwy wpływ tych szczepionek. Na co dzień spożywać żywność ekologiczną bez żadnych dodatków chemicznych, czy przemysłowych. Społeczeństwo musi się samo organizować. Nie wolno dopuścić do wprowadzenia tej technologii śmierci, a już nie wolno dopuścić do budowy lasu anten sieci śmierci 5G.
Nadzieja jest także w bioenergoterapii. Generatory psychotroniczne działają w paśmie częstotliwości w którym zachodzi przekaz telepatii i jasnowidzenia. Bioenergoterapeuci w pewnym zakresie są w stanie zablokować i odciąć manipulacyjne fale z tego zakresu częstotliwości dochodzące do człowieka. Są w stanie stworzyć energetyczny parasol ochronnych wokół człowieka, który będzie go chronił przed atakami energii manipulacyjnej. 
 
Niektóre linki które mówią o kontroli umysłu oraz o technologii 5G
 
Zaprogramowany morderca zabójcą prezydenta Gdańska? - Janusz Zagórski
 
Zabójstwo Prezydenta Adamowicza - programowanie zabójców w zakładach karnych – Ewa Pawela  https://www.youtube.com/watch?v=Lny5ToTEvqU
 
WAT o tajnych broniach kontroli umysłu; Rozwój kontroli umysłu w Polsce - Ewa Pawela;
 
WAT o tajnych broniach kontroli umysłu oraz szokujące przykłady stosowania w Polsce 
 
MON niejawnie potwierdza stosowanie technologii energii skierowanej na Polakach
 
Ewa Pawela: Kontrola Umysłu zaszła dużo dalej niż Orwell przewidywał.
 
Rozwój kontroli umysłu w Polsce - Ewa Pawela
 
Jak zabijają i torturują służby - Ewa Pawela
https://www.youtube.com/watch?v=IvxNHdnhfJI
 
Ewa Pawela: Kontrola umysłu w Polsce - dowody
 
III Międzynarodowy Dzień Walki z Kontrolą Umysłu III International Day Against Mind Control
  
 --------
 
Technologia 5G jako broń technotroniczna - Ewa Pawela
 
5G- ludobójstwo zaplanowane na Polakach - Ewa Pawela
 
Czym jest sieć komórkowa 5G zagrożenia szkodliwość
 
========
5G Ponad Prawem - Ewa Pawela i Janusz Zagórski 
 
Kontrola umyslu w tajnych więzieniach CIA w Polsce - Ewa Pawela i Witold Hake - 10.08.2016
 
Zabójcy zdalnie sterowani - Ole Dammegard - 8.02.2017 
 
dr Robert Duncan - demaskator nr 1 w tematyce kontroli umysłu 
 
Włamali mi się do głowy - Robert - 10.05.2017  
 
Technologie kontroli umysłu -v2k syntetyczna telepatia - Sławek


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Nie wiem nic o technologi 5G
  ..ale wiem, widzę jedno...
  media globalnej mafii boją się 5G, blokują 5G, straszą ludzi 5G
  i chyba wiem dla czego.
  USA wydały wojnę Chińskiej firmie Hunwei która przoduje w technologii 5G
  i to wojnę w dosłownym tego słowa znaczeniu (na razie na słowa na zakazy, na groźby, na zastraszanie).
  Wymuszają na swoich marionetkach decyzje państwowe o zakazie stosowania smartfonów firmy Hunwei które są tańsze i lepsze od amerykańskich i podobno już przystosowane do 5G.
  Takie decyzje podjęła już Australia i Polska też coś o tym przebąkuje (Chińczycy w odpowiedzi na zarzuty o tajnych kodach proponują Polsce dostarczenie kodów źródłowych do swoich smartfonów).

  Wygląda na to że technologię 5G zdominują Chińczycy a chcieli by Amerykanie.. ..i o to idzie cała wojna... o dominacje nad światem w kategorii 5G a to jest dominacja informatyczna...dominacja w sieci globalnej
  a więc kontrola ruchu, przepływu informacji... to co w tej chwili mają Amerykanie w odniesieniu do internetu.

  Technologia 5G przenosi praktycznie cały ruch internetowy do sieci 5G...
  i tego globalni szpiedzy z USA Izraela się boją najbardziej..
  Stracą narzędzia do globalnej inwigilacji oraz globalnego szantażu odcięcia od sieci... a Chiny jako globalny operator 5G zyskają takie możliwości.
  Bez kontroli, szpiegostwa, szantażu w globalnej sieci USA przestają być hegemonem... globalnym cenzorem, nadzorcą świata
 • @Oscar 11:03:56
  Powyższy artykuł jest z serii tych zastraszających pożytecznych idiotów...
  pamiętacie jak ruscy chcieli budować Jamał II przez Polskę ?
  Też pojawiały się podobne idiotyczne artykuły .. o szpiegowskich światłowodzie który pozwoli Rosji szpiegować Polskę.

  To taki sam poziom argumentacji jak w powyższym artykule.
  Lech Kaczyński zasłużył się Rosji blokując Jamał dwa stał się twórcą rurociągów Bałtyckich NS1 i NS2 a za chwilę pewnie NS3... czym podciął skrzydła Ukrainie i Polsce... taki był "orzeł" .
 • @Oscar 11:08:22
  "Powyższy artykuł jest z serii tych zastraszających pożytecznych idiotów..."
  Czyli gówno wiem, to się wypowiem?
  Co @Oscar wie na temat pól torsyjnych? Komunikacji międzykomórkowej? Nic? Kto tu robi za "pożytecznego idiotę"?
  Czy tych 230 naukowców z 41 krajów świata to idioci, czy może tylko @Oscar?
  https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf
 • @rysio 15:48:34
  potrafię odróżnić mądrość "Kaszpirowskiego" od realnej wiedzy .. a Kaszpirowskiemu wierzyły miliony... o też wywoływał pola torsyjne międzycząsteczkowe w mózgach telewidzów.
  .. i nie żeby wątpił w psychoefekty Kaszpirowskiego.. na pewno jakieś były.. jako że "wiara czyni cuda".. tak też działa placebo "wiara czyni cuda".

  z innej beczki .. fragment z artykułu...
  "Transmisja ludzkiej mowy do mózgu za pomocą fal elektromagnetycznych jest zauważalnie jednym z najtrudniejszych zadań dla badaczy.
  "
  znam rozwiązanie...polecam .. głośniczek on zamienia falę elektromagnetyczną na formę zrozumiała dla ludzkiego mózgu (na drgania mechaniczne)... może być nawet malutki młoteczek stukający w czaszkę
  sterowany falą elektromagnetyczną.... mózg zrozumie.

  i taki poziom "kaszpirowskiego" prezentuje cały artykuł.
  Ja wolę realny świata a nie świat fantazji..
 • @rysio 15:48:34
  Już sam tytuł demaskuje autorów.
  "Manipulacja cyber-elektroniczna poprzez sieć śmierci 5G"

  słówka "śmierć" ulubione w żydowskiej propagandzie gdy trzeba ustawić pożytecznych i.. przeciw komuś czemuś...
  inne ulubione słówka...populistyczny, faszystowski, antysemicki...

  Ja myślę że ten system 5G jest po prostu antysemicki...
  (bo globalni "semici" jeszcze go nie mają i tracą monopol na internet, globalne śledzenie..na Google, FB, Twittery..i inne globalne bajery
  a to dzisiaj silniejsze broń niż dolar.

  i o to idzie przepychanka.
 • @Oscar 16:37:20
  Patent na 5G ma izraelski oddział korporacji Intel.
  HAARP - 5G - Kontrola umysłu - prof. Eric Karlstrom
  https://www.youtube.com/watch?v=E_ZDZEvKj8g

  Jerzy Zięba w NTV o 5G
  https://www.youtube.com/watch?v=s5egs95NyGU

  5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia - dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose
  https://www.youtube.com/watch?v=mElVn08aZQk
 • @rysio 17:06:08
  Zagórski fruwa w obłokach i takich zaprasza gości.
  Mind Control... to powszechnie stosowana techniki...
  reklamy w TV do wyrzygania to jest totalitarne "mind control"
  ciągle cie namawiają kup, kup.. będziesz szczęśliwy
  albo ambona... musisz wierzyć a będziesz zbawiony jak nie wierzysz będziesz torturowany... to jest odwieczna "mind control".

  Ludzkość (a nawet zwierzęta) umie sterować mózgami innych osobników.. poprzez przekaz optyczny albo dźwiękowy... stroszenie piórek, robienie min albo groźnych albo słodkich....to wszystko jest "mind control"
  a żydowskie hollywood to dopiero jest "mind control"

  Kobiety uwielbiają mieć "mind control" w klimacie romansu..kanałami optyczno-akustycznymi.
  faceci wolą "mind control" kanałami organoleptycznymi...

  Reasumują "mind control" to jest po prostu przekazywanie dowolnymi znanymi kanałami informacji mającej wpłynąć na decyzje lub świadomość drugiego osobnika (lub zwierzaka..komenda "waruj" to tez "mind control")

  To niesamowicie zaawansowane technologie.. które stworzyła natura przez miliony lat. Ludzie tylko starają się poszerzyć kanały dostępu do mózgu.
 • @rysio, szkoda tracić czas na zadaniowca masona-socjalistę / syjonistę-komunistę!!
  .

  http://www.yogaesoteric.net/uploads5/ianuarie/11/18251_1.jpg
  http://www.yogaesoteric.net/uploads5/ianuarie/11/18251_2.jpg
  http://www.dutchanarchy.com/wp-content/uploads/2017/12/Darpa-4-884x642.jpg  .
 • @Oscar "Mind Control... to powszechnie stosowana techniki...Ludzie tylko starają się poszerzyć kanały dostępu do mózgu."
  .


  https://i.ytimg.com/vi/Ns9S_wu4Rbg/hqdefault.jpg
  https://img.youtube.com/vi/7dPyuHL5vQ4/hqdefault.jpg
  https://developer.att.com/wp-content/uploads/2018/09/00-cover_mech-hand-lg.jpg
  https://limemicro.com/app/uploads/2018/11/first-responder.jpg  http://sanluisvalleyliberator.com/wp-content/uploads/2017/05/5G-weapon.jpg
  http://stop5g.whynotnews.eu/wp-content/uploads/2018/04/Stop5G-Dangerous-5G-Radiation.png
  https://pbs.twimg.com/media/Dmlkc5FVsAYKsk9.jpg
  .
 • Chyba awansowalem.
  "@rysio, szkoda tracić czas na zadaniowca masona-socjalistę / syjonistę-komunistę!!
  "
  Tylko dlaczego nie na diabła albo szatana, szaleńca, populistę, faszystę i antysemitę ?.

  Czuje się niedowartościowany.
 • @Oscar 20:28:33
  5G to stukrotne zwiększenie dopuszczalnej mocy emitowanej z nadajników (BTS) z 0,1W/m2 na 10W/m2. Poprzednia norma była wprowadzana jako kompromis pomiędzy zagrożeniem dla zdrowia, a rozwojem technologicznym.

  Stop smogowi elektromagnetycznemu w Krakowie - dr Barbara Gałdzińska-Calik
  https://www.youtube.com/watch?v=1hMHBoiHke8
 • @rysio 20:51:09
  Oscar często mądrze prawi, ale w kilku sprawach ma wyraźne spięcia w obwodach...
 • @
  @Oscar z jednym ma rację. To nie o zdrowie w sporze USA z Huawei i Chinami chodzi lecz o pierwszeństwo i wyłączność na globalny zakres użycia 5G w którym wygrywają Chiny. Zarówno Pentagon jak i Izrael mają głęboko w "poważaniu" zdrowie ludzi. Nawet jeżeli jest to dla zdrowia niebezpieczne tym bardziej jest pożądane przez "Izraelitów" dlatego to przecież stworzyli.
 • @Stara Baba 22:30:44
  "o nie o zdrowie w sporze USA z Huawei i Chinami chodzi lecz o pierwszeństwo i wyłączność na globalny zakres użycia 5G w którym wygrywają Chiny"
  Nie oto chodzi. SIEĆ 5G DO PRZESYŁANIA PÓL TORSYJNYCH
  http://www.torsionfield.eu/?page_id=242
  Sensacyjna wypowiedź Ambasadora USA o zdalnym zabijaniu ludzi - Janusz Zagórski
  https://www.youtube.com/watch?v=geDCkG5yOlQ
 • @rysio 00:31:54
  Tak jak napisałem, nie o zdrowie chodzi a o wyłączność. Jeżeli dzięki temu można zabijać ludzi to jeszcze lepiej ale pod warunkiem ze ma to tylko USA
  i Izrael. Jeżeli ma to kto inny wtedy jest to bardzo niedobre. Nie wchodzę w szczegóły jak można 5G wykorzystać.
 • @Stara Baba "o pierwszeństwo i wyłączność na globalny zakres użycia 5G w którym wygrywają Chiny." - czyżby?
  "pogromca kosmicznych teori i bajek"

  Współpraca USA, ROSJI, CHIN JAPONI i EU.


  https://www.youtube.com/watch?v=s3PhsYvnPyc
  .
 • @rysio 20:51:09
  Nie rozumiem co znaczy 0,1W/m2 albo 10W/m2..
  fala elektromagnetyczne rozchodzą się z anteny do okola anteny we wszystkich kierunkach chyba że antena jest kierunkowa.
  Powierzchnia kuli tak wiem zależy od R3 czyli energia na powierzchni takiej kuli będzie spadać z odległością wraz z R3 (z odległością od źródła rośnie powierzchnia kuli a energia źródła jest stała).

  Gdy energia jest ukierunkowana to wiązka stanowi wycinek kuli (jeżeli wiązka jest rozproszona) Jej energia też spada z R3.

  a co znaczy moc/powierzchnię (10W/m2)?
  Może to max moc jaką się dopuszcza i to definiuje odległość nadajnika od najbliższego "człowieka" bo moc przecież spada z odległością wraz z R3.

  Czyli ten co będzie najbliżej nadajnika wg normy zostanie opromieniowany mocą 10 W a ten co stoi 2 raz dalej dostanie dawkę 2 do potęgi 3 (2*R)3 mniejszą czyli 8 razy mniejszą a jeszcze 2 razy dalej to dawka 64 razy mniejsza.. Pytanie jest teraz jaka jest ta najmniejsza dopuszczalna odległość od anteny...

  10W to moc słabego głośniczka w komputerze..ten głośniczek też wywołuje pola torsyjne (mechaniczne).

  poza tym wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe w różnych zakresach częstotliwości był badany od lat.. i wyniki są znane.
  wystarczy po nie sięgnąć... 5G to z punktu promieniowania po prostu jakaś częstotliwość fal elektromagnetycznych... a ich sposób modulacji i kodowania informacji nie ma tu żadnego znaczenia.
 • @rysio 00:31:54
  amerykański ambasador to wybitnie wiarygodna osobistość.
  dowodów na wiarygodność amerykańskich polityków mamy setki albo tysiące.
 • Niektóre linki które mówią o kontroli umysłu oraz o technologii 5G
  Niektóre linki które mówią o kontroli umysłu oraz o technologii 5G

  Zaprogramowany morderca zabójcą prezydenta Gdańska? - Janusz Zagórski
  https://www.youtube.com/watch?v=6Tn1Mqf8j0c

  Zabójstwo Prezydenta Adamowicza - programowanie zabójców w zakładach karnych – Ewa Pawela https://www.youtube.com/watch?v=Lny5ToTEvqU

  WAT o tajnych broniach kontroli umysłu; Rozwój kontroli umysłu w Polsce - Ewa Pawela;
  https://www.youtube.com/watch?v=7EPibxU9NcA

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/10/wat-o-tajnych-broniach-kontroli-umyslu-oraz-szokujace-przyklady-stosowania-w-polsce/

  MON niejawnie potwierdza stosowanie technologii energii skierowanej na Polakach
  https://www.youtube.com/watch?v=X4pZwqnrM88

  Ewa Pawela: Kontrola Umysłu zaszła dużo dalej niż Orwell przewidywał.
  https://www.youtube.com/watch?v=P5bY20GFO7A

  Rozwój kontroli umysłu w Polsce - Ewa Pawela
  https://www.youtube.com/watch?v=KlxBK3p_TmY

  Jak zabijają i torturują służby - Ewa Pawela
  https://www.youtube.com/watch?v=IvxNHdnhfJI

  Ewa Pawela: Kontrola umysłu w Polsce - dowody
  https://www.youtube.com/watch?v=kanp97HmoGs
  --------

  Technologia 5G jako broń technotroniczna - Ewa Pawela
  https://www.youtube.com/watch?v=SxM9b_avEsk

  5G- ludobójstwo zaplanowane na Polakach - Ewa Pawela
  https://www.youtube.com/watch?v=ghDRvzsm-7I

  Czym jest sieć komórkowa 5G zagrożenia szkodliwość
  https://www.youtube.com/watch?v=v2ZO6Qh5eh0

  ========
  Więcej informacji: 5G Ponad Prawem - Ewa Pawela i Janusz Zagórski https://www.youtube.com/watch?v=CwpBt

  Kontrola umyslu w tajnych więzieniach CIA w Polsce - Ewa Pawela i Witold Hake - 10.08.2016 https://www.youtube.com/watch?v=J0GuF

  Zabójcy zdalnie sterowani - Ole Dammegard - 8.02.2017 https://www.youtube.com/watch?v=WwFSf

  III Międzynarodowy Dzień Walki z Kontrolą Umysłu III International Day Against Mind Control https://www.youtube.com/watch?v=Vy8Tv...

  dr Robert Duncan - demaskator nr 1 w tematyce kontroli umysłu https://www.youtube.com/watch?v=-tL2m

  Włamali mi się do głowy - Robert - 10.05.2017
  https://www.youtube.com/watch?v=BBeJ5.

  Technologie kontroli umysłu -v2k syntetyczna telepatia - Sławek https://www.youtube.com/watch?v=kvYli

  Co już wiemy o zabójstwie Pawła Adamowicza? https://www.youtube.com/watch?v=qv-4b...

  Tomasz Rzymkowski: nie wykluczam, że było to zabójstwo na zlecenie https://www.youtube.com/watch?v=zX-w0...
 • JUŻ ZA SAMO PODJĘCIE TEMATU 6* !
  DOKŁADAM SWÓJ KOMENTARZ:

  BO WYDAJE MI SIĘ , ŻE KRÓLICZA JAMA SIĘGA JESZCZE GŁĘBIEJ

  http://orbo.neon24.pl/post/130917,sky-pe-i-chemtrails
 • @Krystyna Trzcińska 18:32:20
  @Krystyna Trzcińska 18:32:20
  GRANGE LODGE FREE MASONS..

  JEST PANI PEWNA , ŻE TE ICH NIEBIESKIE SUKIENKI SĄ UPSTRZONE ZNAKAMI MASOŃSKIMI?

  Pytam bo jeśli się poszukuje prawdy i efekty swoich poszukiwań się rozpowszechnia to warto sprawdzać informacje.. tak aby prawda pomieszana z nieprawdą ..nie stała się czym jeszcze gorszym niż nieprawda... czyli DEZINFORMACJĄ ...

  TO TYLKO SZCZEGÓŁ ALE TO NIE SĄ MASOŃSKIE ZNAKI...
  ALE JEDNAK WĘKSZOŚĆ POSZUKIWACZY PRAWDY UWAŻA, ŻE SĄ ...

  PANI OBLUKA SOBIE TO...

  http://orbo.neon24.pl/post/138643,samozaoranie-talbota
 • @Paulus Aquarius - A rozumiesz symbolikę w polityce? Wiesz na co zwracać uwagę? - Co ci się rzuca w oczy?
  .


  (Każdy zwróci uwagę na symbole i zrozumie ich znaczenie w zależności od posiadanej Wiedzy !!


  Można konia przyprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić do picia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Oczywiście przyznanie się do rozumienia przekazu sekretnych znaków zależy też, od zobowiązań do stowarzyszeń których się jest członkiem oraz od stopnia uczciwości i odwagi osobistej.

  Zadaniowcy bedą wszystkiemu zaprzeczać, przekręcać, wysmiewać, celowo spłycać lub ignorować).


  https://www.google.com/search?q=bush+putin+x&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw4NG2orTgAhUM7YMKHWwSAigQ_AUIDigB&biw=1680&bih=994#imgrc=ZO-HVYiUs_vZ1M:&spf=1549908323919


  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Vladimir_Putin_at_APEC_Summit_in_China_19-21_October_2001-13.jpg

  https://media.pri.org/s3fs-public/styles/story_main/public/apec_funny_shirts_bush_putin_11_15_11.jpg

  http://i.imgur.com/EavYAKu.jpg


  http://www2.pictures.gi.zimbio.com/Year+In+Focus+2007+News+YU3Kk7utavVx.jpg

  https://cbspittsburgh.files.wordpress.com/2018/07/trump-putin-soccer-ball.jpg  .
 • Znowelizowane wnioski prawne
  Znowelizowany wniosek dotyczący zmian w Kodeksie Karnym umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych
  http://stan-rzeczy.neon24.pl/post/143533

  Znowelizowany wniosek dotyczący koniecznych zmian prawnych w medycynie i nauce
  http://stan-rzeczy.neon24.pl/post/143468
 • @Krystyna Trzcińska 20:03:07
  UNIK ...

  NIE OTRZYMAŁEM ODPOWIEDZI...

  A WIĘC JEST NA TYCH STROJACH SYMBOL MASOŃSKI CZY NIE ?

  TUTAJ PODPOWIEDŹ ( TRZEBA KLIKNĄĆ I POWIĘKSZYĆ ZDJĘCIE)
  http://static6.businessinsider.com/image/527a684deab8eabd4d9ab764/7-amazing-quotes-showing-the-awkward-tension-between-vladimir-putin-and-the-us.jpg
 • @Krystyna Trzcińska 20:05:35
  NIE OTRZYMAŁEM ODPOWIEDZI...

  A WIĘC JEST NA TYCH STROJACH SYMBOL MASOŃSKI CZY NIE ?
 • @Paulus Aquarius. Nie umiesz czytać? "Cała symbolika Vatykańska i Masoneria pochodzi z EGIPTU, więc, między innymi i te ZŁOTE
  ORNAMENTY na ich niebieskich kaftanach SĄ są zakami/SYMBOLAMI MASONERII" !!  https://m.neon24.pl/13f13c036295648ec36bd0858c31b413,14,0.jpg

  .
 • @Paulus Aquarius MASON to znaczy bydowniczy (kiedyś kamieniarz) który posiadam tajną wiedzę do wznoszenia (np. PIRAMID,
  KOŚCIOŁÓW/świątyń, rzeźb, monumentów, zamków, twierdz, stadionów, wielkich mostów, tam, ... czy drapaczy chmur.

  Sztuka i sport też są całkowicie kontrolowane przez KAPŁANÓW=MASONÓW = ARYSTOKRACJI tzw. FRANCYjskiej.

  https://d1x82tkobt3t8x.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/Tissot_Moses_and_Joshua_in_the_Tabernacle-11.jpg

  https://i.ytimg.com/vi/gTNGEeXs_CY/hqdefault.jpg  POGAŃSTWO w najczystszej formie !!!!


  https://loudcryofthethirdangel.com/wp-content/uploads/2018/02/Catholic-paganism.jpg


  https://m.neon24.pl/775d6e5706698903ac436b7bd1bef97a,14,0.jpg
  .
 • @Paulus Aquarius, O to jeden z TRZECH EL-e-mentów do których tak się GOR(e)LIWIE i
  za-ŻARCIE MODLĄ !!


  https://i.ytimg.com/vi/DuQGJEQ7Rpk/maxresdefault.jpg  The G-Spot of gematria, geometry & sex +Womb & Vesica Piscis


  http://files.abovetopsecret.com/files/img/vi54a1fa31.jpg
  http://exchristian.net/tracts/sf10.gif
  https://steemitimages.com/640x0/https://tarotartblog.files.wordpress.com/2016/10/jesus-yoni.jpeg
  http://2.bp.blogspot.com/-OXbpa8T3mTE/UnqPe36z2jI/AAAAAAAAAHw/T5czASJjrXY/s1600/vesica-piscis_sheela-na-gig_isis-aphrodite.jpg
  https://steemitimages.com/640x0/https://tarotartblog.files.wordpress.com/2016/10/virgin-mary-vagina.jpeg
  _______________ A-MEN = A-MEN-Ra _____________________

  .
 • @Krystyna Trzcińska 00:38:27
  ORNAMENTY na ich niebieskich kaftanach SĄ są zakami/SYMBOLAMI MASONERII" !!

  NO TO CHYBA MA PANI HALUCYNACJE BO NIE MA TAM SYMBOLU MASONERII

  NIE POTRAFI SIĘ PANI PRZYZNAĆ DO BŁĘDU


  PRAWDA JEST TAKA, ŻE Prezydent George W. Bush i dwudziestu innych przywódców ze szczytu Azji i Pacyfiku W TYM PUTIN pozowali do zdjęć ubrani w tradycyjne wietnamskie stroje Ao Dai

  TO NIE ŻADEN SPISEK MASONÓW ( HIHI) TYLKO... NORMALNA DYPLOMATYCZNA ETYKIETA ...Z SZACUNKU DO GOSPODARZA IMPREZY, W TYM PRZYPADKU BYŁ TO WIETNAM... GOŚCIE AKCEPTUJĄ PROGRAM ORGANIZATORÓW , W TYM TAKŻE CZĘŚĆ ANIMACYJNO KULTURALNĄ I UBRALI SIĘ W TRADYCYJNE TUNIKI WIETNAMSKIE ( Z KWIATAMI LOTOSU)

  EHHH...

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Áo_dài


  KU PANI PRZEMYŚLENIU !
  TRZEBA SPRAWDZAĆ WSZYSTKO CO SIĘ ZASYSA W SIECI A NIE TRZYMAĆ SIĘ KURCZOWO WIEDZY , KTÓRĄ SIĘ POSIADA I WSZĘDZIE, WIDZIEĆ SPISEK..
  ŚWIAT JEST TROSZECZKĘ BARDZIEJ SKOMPLIKOWANY NIŻ TO PANI OBSESYJNIE OBJAŚNIA PISMEM OBRAZKOWYM.

  WIEM, ŻE ŚWIATEM RZĄDZI KONSORCJUM, KTÓREGO WŁADZA JEST NIEZWYKLE POTĘŻNA...ALE ONI NIE DEMASKUJĄ SIĘ ! RZUCAJĄ OCHŁAPY POSZUKIWACZOM PRAWDY - "SPISKI, KTÓRE SĄ NOŚNE I ODSUWAJĄ OD SEDNA SPRAWY...

  GDYBY ILLUMINATI, MASONERIA BYŁY U SZCZYTU WŁADZY...

  TO NIE BYŁOBY O TYM W SIECI :)
  TO TYLKO TAKI CHŁOPIEC DO BICIA...

  MAŁO TEGO ! W PLANIE JEST OBALENIE TEGO NIESZCZĘSNEGO NWO... I WTEDY "WOLNA I ZWYCIĘSKA " LUDZKOŚĆ PRZY ... PODSZEPCIE KONSORCJUM WEPCHNIE GŁADKO WEJDZIE W NOWĄ ERĘ "

  KTO JEST BYSTRY TEN JUŻ SIĘ KAPNĄŁ , ŻE NWO TO ŚCIEMA... NO BO JEŚLI W O ILLUMINATI ... IDZIE JUŻ W TELEWIZJI... NO TO SORRY... PO CO SIĘ PRZYZNAJĄ ???
 • @Paulus Aquarius 21:00:04
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Áo_dài

  trzeba skopiować ..chyba niestety
 • @Paulus Aquarius, Jedno z dwóch: Kłam albo śpij dalej ... - Ja doskonale wiem kim był i jest Paulus i Aquarius... - Szawłem!
  .


  Cały świat od wieku wieków jest w łapskach EGIPSKO-FENICKIEJ MASONERII - ARYSTOKRACJI.


  CHINY są ich folwarkiem i manufakturą od wieków - Są KOLONIĄ zatrudniającą niewolników którzy pochodzą z dziesiątek zniewolnonych narodów, które zarządcy tej chińskiej korporacji równocześnie i bewzględnie wyludniają i wyniszczają genetycznie, aby zagrabić "niczyję" ziiemie dla SZWAJCARSKICH-WATYKAŃSKICH-ŻYMSKICH BANKÓW, których właścicielami jest - EGIPSKO-FENICKO-ŻYMSKA -- ARYSTOKRACJA -- !


  Xi-Jinping Masonic Handshake - Masoneria się

  Barroso
  https://www.infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2016/01/Barroso-Xi-Jinping-Masonic-Handshake.jpg


  https://static.gbtimes.com/uploads/old/2014/11/17/g20_xi_jin_ping_hui_jian_ou_meng_rong_ke_16ri_gov.cn_.jpg


  https://www.telegraph.co.uk/content/dam/business/2016/09/12/107632661_160905_--_HANGZHOU_Sept_5_2016_Xinhua_--_Chinese_President_Xi_Jinping_meets_with_Briti_trans_NvBQzQNjv4BqMYXiJqvMt7PmpJlmHDwgOd9FMS2kxnYlqxHUWHQxwLQ.jpg


  https://cdn.japantimes.2xx.jp/wp-content/uploads/2018/07/f-xikim-a-20180702-870x580.jpg  Bogumił Bogusław  .
 • @Paulus Aquarius - Freemasonry in China - Spod znaku KĄTOWNIKA i CYRKLA = (G=7) = (kwadrat i koło).
  .


  http://www.umsoi.com/english/wp-content/uploads/untitled-29.jpg


  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Anonymous-Fuxi_and_N%C3%BCwa.jpg


  https://i.pinimg.com/originals/01/90/73/0190731a17a56bf36536d804fc36e9b9.jpg


  .
 • @Krystyna Trzcińska 02:45:01
  kwadrat, cyrkiel kółko srułko ...

  JA JEDYNIE MÓWIĘ O TYM ,ŻE TO ZDJĘCIE NIE PRZEDSTAWIA LUDZI W STROJACH Z MASOŃSKIMI ZNAKAMI!
  A PANI ZAMIESZCZAJĄC TO ZDJĘCIE...UWAŻA ŻE TAK
  https://img.youtube.com/vi/7dPyuHL5vQ4/hqdefault.jpg

  CZYLI BUDUJE PANI SWOJĄ NARRACJĘ NA FAŁSZYWYCH PRZESŁANKACH!

  PODOBNIE JAK ZRESZTĄ MILIONY INNYCH LUDZI NA ŚWIECIE.. BO TAKICH FAŁSZYWYCH OBRAZÓW JEST CAŁA MASA.
  BYĆ MOŻE SĄ ONI W SEKRETNEJ WIELKIEJ LOŻY ALE TO ZDJĘCIE NIE JEST NA TO DOWODEM !!!
  NA ZAFAŁSZOWANYCH DOWODACH NIE DA SIĘ DOJŚĆ DO PRAWDY !!!
  KONIEC KROPKA. BEZ ODBIORU
 • @Paulus Aquarius - Te stroje i ornamenty są masońskie i Natanek Szatanek też nie omieszkał go umieścić nad swoim lewym ramieniem
  Stroje masońskie w Polsce:


  https://roux.neon24.pl/post/147679,czy-kk-jest-okupantem


  https://www.tygodnikpowszechny.pl/files/styles/660x420/public/325b0da57ab035523ce5e7ea3067443e.jpg
  https://m.neon24.pl/13f13c036295648ec36bd0858c31b413,14,0.jpg

  .

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031