Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
41 postów 27 komentarzy

Opracowanie Stan Rzeczy

Stan Rzeczy - Opracowanie Stan Rzeczy - Mieczysława Kowalskiego

Wniosek dotyczący przestępstw mentalnych

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wniosek dotyczący zmian w Kodeksie Karnym umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych popełnianych na drodze manipulacji bezpośredniej–konwencjonalnej i pośredniej–niekonwencjonalnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości             

Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                    
Komisja Sejmowa Sprawiedliwości i Praw Człowieka                                    
Naczelna Rada Lekarska
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Obywatelskich
                             
 
Wniosek dotyczący zmian w Kodeksie Karnym umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych popełnianych na drodze manipulacji bezpośredniej–konwencjonalnej i pośredniej–niekonwencjonalnej.
W obecnej dobie obserwuje się nasilenie przestępstw związanych z manipulacją, tak konwencjonalną jak i niekonwencjonalną, natomiast nie ma odpowiedniego prawa które umożliwiało by ściganie przestępstw mentalnych dotyczących manipulacji bezpośredniej  jak i pośredniej. Wydaje się konieczne uchwalenia i wprowadzenia odpowiednich zmian w kodeksie karnym umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych wpływających bezpośrednio lub pośrednio na umysł ludzki. Dlatego sformułowano propozycje zmian prawnych, które by umożliwiały ściganie tych przestępstw. Propozycje te zostały już wcześniej, w poprzednich latach skierowana do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i Praw Człowieka, obecnie przedstawiony jest zaktualizowany wniosek.
Manipulacjajest to forma wywierania wpływu na osobę lub grupę ludzi w taki sposób, by nieświadomie i z własnejwoli realizowała cele manipulanta.
Są to działania mające na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do postepowania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.
Stosowane są różne techniki manipulacji z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, a szczególnie z psychologii, takie jak: aktywne techniki psychologiczne, tworzenie nastroju chwili, użycie sygnałów audiowizualnych, wykorzystanie nieuwagi oraz wiedzy zpsychologii społecznej, jak również technikimanipulacji językowej iperswazji.
Manipulacja może odbywać się również za pośrednictwem oddziaływań polegających na wysyłaniu do mózgu danej osoby za pośrednictwem i na zasadzie telepatii negatywnych myślokształtów lub programów, jest to manipulacja pośrednia-niekonwencjonalna, zwana manipulacją mentalną.
Te dwa sposoby sterowania, czyli manipulacji mogą odbywać się niezależnie od siebie lub wspólnie, mogą nakładać się jedne na drugie, tworzyć pewne zależności i ciąg zdarzeń dla osiągnięcia założonego celu. W celu wykrycia manipulacji bezpośredniej jak i pośredniej należy korzystać z pomocy jasnowidzów.
Przypadek opętania i manipulacji mentalnej określany jest pod wspólną nazwą, jako wpływ obcej energii na człowieka. Wpływ obcej energii na człowieka oraz jej typ i rodzaj postrzegany jest przez jasnowidzów i bioenergoterapeutów. Usuwaniem od wpływu obcej energii oraz od ducha opętującego zajmują się bioenergoterapeuci egzorcyści.
Jasnowidzeniejest to zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziałupercepcjizmysłowej. Przez jasnowidzów postrzegane jest zachowanie osób i ich intencje, aura człowieka oraz wysyłana na zasadzie telepatii energia manipulacyjna do innych osób, jak również jej wpływ na daną osobę lub grupę ludzi.
Postrzeganie przez jasnowidzów szacuje się jako pewne prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia. Dlatego przy prowadzeniu śledztwa informacje od jasnowidzów są pewnymi poszlakami. Gdy dane zdarzenie potwierdzi co najmniej dwóch niezależnych jasnowidzów, daje to dużo większe prawdopodobieństwo, że takie zdarzenie miało miejsce. Wtedy należy poprowadzić śledztwo konwencjonalne w tej sprawie.
Proponuje się w Rozdziale II Kodeksu Karnego, Formy popełnienia przestępstwa, dodanie kolejnego Artykułu,dotyczącego formy popełnienia przestępstw poprzez manipulację bezpośrednią-konwencjonalną i pośrednią-niekonwencjonalną.
Proponowany Artykuł:
Za przestępstwo uważa się przestępstwo mentalne popełnione za pośrednictwem negatywnego oddziaływania poprzez manipulację bezpośrednią-konwencjonalną lub pośrednią-niekonwencjonalną. Przestępstwo mentalne traktowane jest, jako czyn zabroniony oraz jako metoda użyta do popełnienia czynu zabronionego.
Manipulacja, może odbywać się wprost poprzez stworzenie odpowiednio sprzyjających sytuacji, zachowań, wypowiedzi, niedomówień i przemilczeń ludzi z otoczenia danej osoby, które wpływają na zachowanie i psychikę człowieka, jest to manipulacja bezpośrednia-konwencjonalna, zwana ogólnie manipulacją. Manipulacja może odbywać się również za pośrednictwem oddziaływań polegających na wysyłaniu do mózgu danej osoby za pośrednictwem i na zasadzie telepatii negatywnych myślokształtów lub programów, jest to manipulacja pośrednia-niekonwencjonalna, zwana manipulacją mentalną.
Do czynów manipulacji mentalnej niekonwencjonalnej zalicza się:
a) przesyłanie do mózgu innego człowieka negatywnych myślokształtów oraz negatywne działanie Vudu(Voodoo), powodujących: zagrożenie życia lub zdrowia; popełnienie przez niego czynu zabronionego;zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
b) przesyłanie negatywnych programów do mózgu innego człowieka powodujących: zagrożenie życia lub zdrowia; popełnienie przez niego czynu zabronionego;zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
c) manipulowanie myślami innego człowieka na zasadzie podsuwania mu obcych myśli powodujących: zagrożenie życia lub zdrowia; popełnienie przez niego czynu zabronionego;zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
d) wampiryzm energetyczny, czyli czerpanie z drugiej osoby energii życiowej oraz sił witalnych.
Przestępstwo mentalne, czy to konwencjonalne czy niekonwencjonalne, należy uznać za wysoce prawdopodobne, gdy jego dokonanie zostanie potwierdzone przez co najmniej dwóch niezależnych jasnowidzów. W takim wypadku należy rozpocząć postępowanie śledcze. Świadkami w celu udowodnienia dowolnego popełnienia przestępstwa mentalnego powinni być jasnowidze.
W przypadku udowodnienia popełnienia przestępstwa mentalnego, manipulant odpowiada w zależności od rodzaju czynu zabronionego zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego,
Rozważania na temat przestępstw mentalnych i Kodeksu Karnego:
Jak widzimy przestępstwo mentalne samo w sobie jest czynem zabronionym i może być podciągnięte pod odpowiednie paragrafy kodeksu karnego. Może być potraktowane jako przestępstwo przeciwko wolności, na przykład Art. 191 lub Art. 192. Może być również potraktowane jako przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, na przykład Art. 157 lub Art.160.
Ale przestępstwo mentalne jest również formą, czyli metodą popełnienia przestępstwa, jako czynu zabronionego. Wtedy zastosowanie tej metody do popełnienia czynu zabronionego pociąga za sobą odpowiedzialność za popełnienie tego czynu zabronionego ujętego w dowolnym artykule kodeksów prawnych. Sprawcą przestępstwa jest ten, kto popełnił to przestępstwo niezależnie od metody jaką użył. Pozbawić kogoś życia lub zdrowia można różnymi metodami. Jeżeli nawet taka metoda nie była dotychczas w pełni znana, czy nawet uznawana przez prawo, ale w pewnym momencie uznana, to i tak przestępstwo miało miejsce. W myśl prawa, kto użył takiej metody do dokonania przestępstwa, jest sprawcą tego przestępstwa. W myśl prawa przestępstwa ulegają przedawnieniu w zależności od kategorii przestępstw. Ale prawo może podejść inaczej, że przestępstwa dokonane metodą dotychczas nieuznaną a teraz uznaną, nie ulegają przedawnieniu i są ścigane.   
Rozważanie wybranego przestępstwa przeciwko wolności:
Art. 191.§ 1 Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Czyli zmuszanie osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Mogą tu być zupełnie zdawałoby się z pozoru błahe przypadki, na przykład zmuszać lub tak manewrować, aby dwie lub więcej osób nie mogły się ze sobą porozumieć, aby się pokłóciły, aby się wystraszyły siebie nawzajem, aby się pobiły. Można zastosować również tutaj artykuł o podżeganiu. Widać z tego, że do ścigania przestępstw mentalnych typu manipulacji myślami innego człowieka, negatywne programy przesyłane do mózgu lub negatywne działanie Vudu(Voodoo) i jego odmiany, mogą być użyte paragrafy kodeksu karnego. Różnymi rodzajami manipulacji można robić całe teatry z ludzi. Ktoś niepowołany się pojawia, ktoś się spóźnia, ktoś nie przychodzi, ktoś coś inaczej rozumie, ktoś czegoś zaczyna się bać, można zrobić z kogoś wariata. I tak można igrać ludzkim losem, zdrowiem i życiem.
A efektem ubocznym, czy wręcz konsekwencją takiego przestępstwa są inne przestępstwa. Mogą być nawet ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.
Można tu dodać wampiryzm energetyczny, czyli czerpanie z drugiej osoby energii życiowej oraz sił witalnych. To też przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.
Rozważania na temat rodzaju przestępstw mentalnych niekonwencjonalnych:
Duch zły, którym może być duch człowieka zmarłego lub demon, jak i przestępca mentalny działają na zasadzie podpowiedzi, czyli kuszenia do zła. To jest obcy głos z boku wprowadzany do świadomości człowieka. Człowiek może nie zauważyć, że to obca podpowiedź. Człowiek chce iść na prawo a duch lub manipulant podpowiada idź na lewo, i niekiedy człowiek może ulec takiemu podszeptowi i pójdzie na lewo.
Albo duch lub manipulant podpowie uderz drugiego człowieka, ukradnij, zabij. A ludzie niestety niekiedy temu ulegają. Taki podszept jest ciężko wykryć, to trwa tylko chwilę. Jest zły czyn, bezpośredni, ale także pośredni sprawca (duch lub człowiek który robi przekaz mentalny). Po dokonaniu czynu zabronionego pośredni sprawca wycofuje się, i go nie ma. Zostaje tylko bezpośredni winny, którego widać, którego można ukarać.
Policja też korzysta z usług ludzi o zdolnościach paranormalnych, znających wiedzę psychotroniczną. Taki człowiek może działać w bliskiej odległości od potencjalnego sprawcy, ale również na odległość. Przy działaniu bezpośrednim, taki człowiek udaje się w okolice miejsce potencjalnego przestępstwa, na przykład zbrodni. Znajduje się w pewnej odległości, ukryty, przestępca go nie widzi, wchodzi myślami w myśli przestępcy i wprowadza mu inną myśl lub inny program myślowy do mózgu. Przestępca traci orientację co chce zrobić, i w konsekwencji zostaje ujęty lub sam oddaje się w ręce policji. To jest działanie pozytywne. Natomiast sterowanie ludźmi w celach szkodzenia innemu człowiekowi, to już działanie negatywne, to już jest przestępstwo. Takie sterowanie może odbywać się na dużą odległość, dla myśli nie ma bariery czasu i przestrzeni, zwłaszcza, gdy zna się lub znało potencjalną ofiarę lub sprawcę przestępstwa.
Za pomocą negatywnej manipulacji mentalnej, można sterować nie tylko danym człowiekiem, ale otoczeniem wokół tego człowieka. Można czynić teatr z ludzi, aby osiągnąć taką czy inna sytuację, aby w czymś przeszkodzić, zaszkodzić, aby coś uzyskać.
W przypadku zaistnienia czynu zabronionego w przeszłości, jasnowidz winien cofnąć się w czasie, kiedy nastąpił dany wypadek lub sytuacja. Należy sprawdzić czyja to była lub mogła być myśl, aby dokonać przestępstwa. Czy była to myśl bezpośredniego sprawcy, czy ducha złego lub wskazanego człowieka, który dokonał odpowiedniego przekazu mentalnego do mózgu bezpośredniego sprawcy, aby tego czynu dokonał.
W przypadku stwierdzenia, że dana osoba jest opętana przez ducha, lub że osoba ta jest pod wpływem energii manipulacyjnej innych ludzi, wtedy osoba taka powinna być skierowana do bioterapeuty egzorcysty w celu uwolnienia jej od wpływu ducha opętującego oraz wpływu obcej energii. 
Vudu(Voodoo) jest uzupełnieniem sprawy. Przyjęta jest nazwa laleczka vudu(voodoo). Laleczka to rekwizyt, aby łatwiej można było sobie wyobrazić danego człowieka, który ma być ofiarą, i szpileczką nakłuwa się różne miejsca, aby zadać ból lub chorobę. Takie działania stosują prości czarownicy. Duch zły i ludzie profesjonaliści uprawiający negatywną manipulację mentalną, w swoich działaniach nie stosują żadnych laleczek. Oni stosują odpowiednio ukształtowane negatywnie myślokształty. Wyobrażają sobie swoja ofiarę i to, co ma się negatywnego stać, czy to fizycznie w ciele, czy psychicznie w mózgu, tworzą taki obraz i taki obraz przesyłają do mózgu ofiary na zasadzie telepatii i taki obraz trwa, to jest ta laleczka. Taką laleczkę może założyć człowiek zajmujący się manipulacją mentalną lub duch zły. Na dodatek taką laleczkę można zakładać i zdejmować, tak że raz jest a raz jej nie ma. Dlatego wszystko to jest trudne do wykrycia.
Sposoby i skutki negatywnej manipulacji mentalnej
Dwa sposoby sterowania ludźmi, czyli manipulacja konwencjonalna i niekonwencjonalna, może odbywać się niezależnie od siebie lub wspólnie, może nakładać się jedna na drugą, tworzyć pewne zależności i ciąg zdarzeń dla osiągnięcia założonego celu.
Aby dana osoba nie mogła się porozumieć z jakąś osobą lub z otoczeniem, wtedy na przykład wprowadza się jakąś inną osobę czy grupę osób, aby przeszkodzić w porozumieniu się z tą daną osobą. Można oddziaływać na psychikę, na emocje, na pragnienia, na uczucia. Można oddziaływać na tą drugą osobę, aby ją zniechęcić lub zdenerwować, odwieść od jakiegoś działania, lub nakłonić do jakiegoś działania. Można zadziałać, aby wypowiedzi działania lub intencje danej osoby były rozumiane na opak przez jej otoczenie. To oddziaływanie może być bezpośrednie lub pośrednie. Można oddziaływać bezpośrednio na daną osobę, jak również na osoby z otoczenia, nawet najbliższe danej osobie, aby zasugerować lub wymusić odpowiednie postępowanie i zachowanie u sterowanej osoby. Można doprowadzić do kompromitacji daną osobę w oczach otoczenia, poprzez działanie wprost na psychikę danej osoby, lub na psychikę otoczenia. Można stwarzać również poczucie strachu lub zagrożenia u sterowanej osoby, aby osiągnąć odpowiednie zachowania, działania lub negatywne stany psycho-fizyczne u tej osoby. Może to się odbywać przez nasyłanie osób trzecich na daną osobę aby takie stany wywoływały, może to się odbywać przez poniżanie, naruszanie godności, zaszczuwanie, indoktrynację, dezinformację i uwiarygodnianie kłamstw.
Główna zasada sterowania ludźmi to zasada judo, jak ktoś cię pcha to go pociągnij, jak ktoś cię ciągnie to go popchnij. Tak właśnie działa duch zły i ludzie którzy manipulują mentalnie innymi osobami. Aby to wyśledzić i odkryć należy skorzystać z pomocy jasnowidzów oraz bioterapeutów egzorcystów.
Takie oddziaływanie doprowadza do upadku i tragedii poszczególne osoby. Ale poprzez te osoby, które znajdują się i działają w swoim środowisku, swojej pracy, w polityce, takie działania mają negatywny wpływ na całe zbiorowości ludzkie, tak lokalne, jak i globalne.
Manipulacja mentalna doprowadza do nieporozumień pomiędzy ludźmi, kłótni, a to może pociągać za sobą nienawiść pomiędzy nimi, chęć zemsty lub odwetu. Takie sytuacje same w sobie oraz negatywne oddziaływanie mentalne poprzez wysyłanie do mózgu danej osoby na zasadzie telepatii negatywnych myślokształtów lub programów powodują zaburzenia psychiczne i fizyczne polegające na dekoncentracji, ograniczeniu pola postrzegania, fałszywej oceny sytuacji, spowolnieniu reakcji, doprowadzeniu do stresów, do depresji, do ogólnego zaburzenia układu psycho-fizycznego człowieka. Do podobnych stanów i reakcji doprowadza wampiryzm energetyczny, polegający na czerpaniu z danej osoby energii życiowej oraz sił witalnych przez inne osoby, czyli przez wampirów energetycznych.
 

KOMENTARZE

 • najpierw może sprawmy
  aby istniejący kodeks karny był stosowany tak samo wobec wszystkich i tak samo w analogicznych przypadkach,

  wymyślanie nowych przestępstw to dodawanie nowych § na zgubę niewinnych ludzi.
 • Autor o najważniejszym mentalnym przestępstwie zapomniałeś.
  .
  Autorem. tego przestępstwa jest konstytucja.

  Mianowicie, wielką dziurę do okradania Polaków w obwodzie 1/4 całości, tworzy - bezprawnym łączeniem trójpodziału władzy z niemożliwą równowagą w trójce.

  Dziurawy system jak dziurawa kieszeń, robi bezwzględnie z Polaka żebraka.

  Takie makro przestępstwo jest rzeczywiste nie mentalne.
  A wymyślanie nowych przestępstw, to wstydliwe maskowanie starego recedywistycznego sposobu, okradania dziurawym systemem domniemanej równowagi.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031