Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
31 postów 18 komentarzy

Opracowanie Stan Rzeczy

Stan Rzeczy - Opracowanie Stan Rzeczy - Mieczysława Kowalskiego

Moje komentarze

 • Poparcie dla słowiańsko-aryjskich Wed, czyli Wiedzy
  Dziękuje wszystkim, którzy popierają prezentowane teksty. Obecnie prezentowane są słowiańsko-aryjskie Wedy, podstawowe Księgi Święte Słowian, i kierowane są do Słowian. Negatywne oceny świadczą o tym, jaki negatywny wpływ w umysłach Słowian zrobiły judaistyczne religie i judaistyczne Księgi.
  Huna w Starym Testamencie o.1a Wedy Słowiano-Aryjskie cz.1
 • @puuuq 20:03:06
  Odpowiedzi na te pytania są w odcinkach o.10 i o.11
  Huna w Starym Testamencie o.21 Huna w proroctwach Izajasza
 • Cesarstwo Rzymskie /UE Szóstym Imperium Szatana
  Tak naprawdę Cesarstwo Rzymskie jeszcze nie upadło tylko trwa dalej. Po chwilowym upadku Rzymu, Cesarstwo podzieliło się na wschodzie i zachodnie. Wschodnie jako Bizancjum dotrwało do zajęcia Konstantynopola przez Turków.
  Zachodnie jako Cesarstwo Rzymskie później jako Cesarstwo Rzymskie Narodu Germańskiego Franków, później Niemców praktycznie trwa nadal jako Unia Europejska. Ale Szatan jako nową główną siedzibę przeniósł do Wielkiej Brytanii gdy ta stała się mocarstwem. Nie rezygnując jednocześnie ze swojego udziału i ingerencji w ciągle istniejącym Cesarstwie Rzymskim.
  To był okres, kiedy religia chrześcijańska stała się religią państwową rzymsko-germańsko-niemiecką. Chrześcijaństwo stało się nową ideologią religijną do okupacji i niewolenia Europy i innych kontynentów świata. Temat ten został opisany w odcinku o.11, Przymierze i Arka Przymierza cz.3
  Huna w Starym Testamencie o.21 Huna w proroctwach Izajasza
 • @puuuq 11:59:37
  Podałem, Analiza Bestii z Apokalipsy została przeprowadzona w odcinku o.10, Przymierze i Arka cz.2
  Huna w Starym Testamencie o.21 Huna w proroctwach Izajasza
 • Apokalipsa i Huna
  Analiza Bestii z Apokalipsy została przeprowadzona w odcinku o.10, Przymierze i Arka cz.2
  Rzym był szóstym mocarstwem Szatana, siódmym jest USA i Wielka Brytania. Wiele wskazuje na to, że ósmym królestwem szatana będzie lub już jest żydowskie państwo Izrael, a będzie on pełnił równocześnie rolę Bestii, lub będzie przejawem bestii. Można zauważyć, że tak się dzieje.

  Jezus był nauczycielem Huny, jako białej magii. W swoich cudach uzdrawiał, wypędzał duchy oraz zmieniał rzeczywistości, jak zamiana wody w wino, czy rozmnożenie chleba itp.
  Drugi zakres nauki Huny jest przedstawienie tego, jak poprzez kolejne reinkarnacje człowiek jako dusza doskonali się. Gdy jest na ostatnim szczeblu reinkarnacji wtedy przygotowuje się do wejścia do Królestwa niebieskiego, czyli przejście z poziomu duszy po poziomu Wyższej jaźni. Wtedy duch osobowości niższa jaźń przechodzi na poziom duszy, czyli średniej jaźni. Wyższa Jaźń natomiast przechodzi do wyższego poziomu, Nadjaźni.
  Huna w Starym Testamencie o.21 Huna w proroctwach Izajasza
 • @fabi 22:38:13
  Trafna analiza i zwrócenie uwagi na Hunę. Odpowiedzią na ten komentarz są moje następne komentarze. Poruszyłeś temat Stwórcy, i nawet to, że patrzy na nas.

  Ale jest jeden podstawowy problem. W Stary Testament zamieszani są Żydzi i wychodzi na to, że Abraham, Mojżesz i Jezus byli Żydami, chodź różne teksty mówią, że tak nie było. Mało tego, wychodzi na to, że Jahwe był Żydem a idąc dalej dochodzimy do wniosku, że Stwórca też był Żydem. Dlatego ludzkość winna odstawić Stary Testament i wrócić do Ksiąg i religii źródłowych.

  Odnośnie drugiego komentarza, to myślę, że zbyt surowo potraktowałeś Pana Krzysztofa. Uważam, że ma dużo wiedzy i stwierdził nawet, że Stan Rzeczy czyta z zaciekawieniem.
  Huna w Starym Testamencie o.20 Religia monoteistyczna cz.3
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:05:04
  I o to chodzi, dzięki temu myśl twórcza się rozwija.
  Pański dorobek i głęboka analiza zagadnień pozwalają na podejście krytyczne ale konstruktywne.
  Huna w Starym Testamencie o.20 Religia monoteistyczna cz.3
 • @puuuq 00:40:27
  To jest całościowe studium kultury ugaryckiej, dziękuję za materiał i uwagi. Tak, wierzenia ugaryckie winny być dodane do tekstu.

  Ale niemniej jednak wierzenia Egipskie miały znaczący, ale nie jedyny wpływ na wierzenia Hebrajczyków a później Żydów. Ale główna sprawa to porównanie monoteistycznych kultów Atona z Jahwe.
  Jahwe był tylko lokalnym bogiem plemiennym Hebrajczyków z Palestyny a później Żydów, natomiast Aton był Bogiem Stwórcą, który troszczy się o wszystkich ludzi, był Bogiem uniwersalnym wszystkich ludzi. Słońce i żar słoneczny były tylko atrybutami, tylko przejawami Boga, natomiast pojęcie Boga miało charakter naukowo-filozoficzny.

  Jak wynika z różnych materiałów uczeni uważają Mojżesza za Echnatona lub ewentualnie kapłana Echnatona. Ale to Echnaton był twórcą pierwszego Przymierza z Bogiem wprowadzając kult jednego Boga. Boga, który był Ojcem całej ludzkości, Stwórcą, który stworzył wszelką istotę. Tak sam Echnaton jak i jego religia są udokumentowane historycznie, są faktem, a biblijny Mojżesz jest mitem. Aton i religia Echnatona jest religią egipską a nie hebrajską ani nie żydowską,
  Huna w Starym Testamencie o.20 Religia monoteistyczna cz.3
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:47:32
  A To
  Gdy powstała Septuaginta, czyli po przetłumaczenia Starego Testamentu na grekę, zdano sobie sprawę, że Stary Testament jest widocznym plagiatem składającym się z kilku różnych Ksiąg i Pism źródłowych. Zaczęto wtedy dokonywać zmian, aby zatuszować dowody plagiatu, ale nie wszystko zmieniono, wiele nieścisłości pozostało i badacze doszukali się kilku a nawet kilkunastu źródeł z których powstał Stary Testament.
  Ludzkość winna odłożyć do archiwum Stary Testament. Jest to żydowska Księga oparta na oszustwie i kłamstwie, w której zapisane jest Zło. Księga ta została stworzona po to, aby spętać i obezwładnić ludzi, uczynić Żydów fałszywym narodem wybranym, i dać im dominację nad światem.
  Huna w Starym Testamencie o.20 Religia monoteistyczna cz.3
 • @telewidzacy 17:54:25
  Odpowiedzią na ten komentarz jest kolejny odcinek, o.20.
  Monoteizm w Starym Testamencie
  Huna w Starym Testamencie o.19 Religia monoteistyczna cz.2
 • @von Finov 07:42:21
  Dziękuję za komentarz.
  W odcinku o.15 podałem literaturę z jakiej korzystałem.
  Temat prehistorycznych cywilizacji technicznych dobrze przedstawia i dokumentuje Janusz Bieszek w ksiażce Cywilizacje kosmiczne na ziemi.

  Każdy komentarz jest ważny, nawet sceptyczny, ponieważ pozwala zrozumieć jaki ludzkość posiada blokady do poznania prawdy.
  Huna w Starym Testamencie o.14 Cywilizacja Atlantydy cz.1
 • Literatura z której korzystano przy tworzeniu opracowania
  Literatura z której korzystano przy tworzeniu opracowania
  „Huna w Starym Testamencie”

  Książki:
  Cywilizacje kosmiczne na ziemi, Janusz Bieszek
  Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek
  Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek
  Tajemnice Atlantydy, Michał Manzi
  Huna w religiach świata, Max Freedom Long
  Nowy Światowy Ład, William T. Still

  YouTube - Paweł Szydłowski
  YouTube - Eddie Słowianin

  Publikacje Internetowe:
  www.indianchinook.wordpress.com, Kultura Słowiańsko Aryjska
  Słowiano-Aryjskie Wedy. O budowie Wszechświata i historii Człowieczeństwa.
  www.opolczykpl.wordpress.com, blog polski – Polska, Słowiańszczyzna, polityka
  www.bialczynski.pl, Białczyński - oficjalna strona Czesława Białczyńskiego
  Inne Publikacje Internetowe
  Huna w Starym Testamencie o.15 Cywilizacja Atlantydy cz.2
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:37:20
  Dziękuję za komentarz
  Pana komentarze są trafne i pozwalają wnieść ewentualne poprawki.
  Huna w Starym Testamencie o.13 Drzewo Kosmiczne
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:05:59
  Ja nie mówię o źródłach tylko o Starym Testamencie. W poprzednich artykułach przedstawiono z ilu źródeł stworzono plagiat jakim jest ST.
  Oczywiście, że wszystkie pozytywne religie wynikają z Wed i tam też należy szukać źródeł chrześcijaństwa, dekalogu oraz praw. A nie w plagiacie jakim jest ST w którym pozbierano informacje z wielu źródeł a głównie z Wed i dopasowano historię do Palestyny i jakiegoś fałszywego narodu wybranego.
  Huna w Starym Testamencie o.11 Przymierze i Arka cz.3
 • Rasa biała i czarna, germańscy goci
  Podstawową Księgą Chrześcijaństwa jest Nowy Testament. Ale N.T. w wielu miejscach nawiązuje do S.T., tym sposobem N.T. jest utopiony w S.T. Dlatego też Chrześcijaństwo wlecze za sobą plagiat i przekręt starotestamentowy.

  Rasa biała słowiano-aryjska swoją migrację z Hoperborei rozpoczęła 112 tys. lat temu. Migrowała do Eurazji oraz Afryki północnej. Rasa biała słowiano-aryjska, żyła i rozwijała się głównie w Azji i Europie.

  Rasa biała i czarna pojawiły się na ziemi po jakimś po sobie . Biała rasa nie wywodzi się z czarnej a czarna nie wywodzi się z białej. Czarna rasa pojawiła się na tej planecie jakiś czas później po białej rasie aryjskiej. Obydwie rasy pochodzą z innych miejsc we wszechświecie.

  Rasa czarna z Afryki środkowej z kolei migrowała do obszarów Afryki północnej oraz do Eurazji w rejon Kaukazu, Azji środkowej, i Iranu. Proces ten rozpoczął się około 53 do 55 tys. lat temu i trwał do około 3 tys. lat pne. W tym czasie utworzyło się wiele różnych typów lub ras z mnóstwem haplogrup genetycznych.

  Migracja czarnych jak się wydaje następowała szczególnie po każdym z kilku potopów jakie nawiedziły ziemię w tym okresie. Po każdym potopie Słowianie wypierali sukcesywnie rasę czarną do Afryki.
  Ale mutacje genetyczne pozostały. W Azji mieszały się wszystkie razy, biała, żółta i czarna.

  Prawdopodobnie z mieszanki czarnych z żółtymi powstały ludy tureckie i gockie. Język wschodniogermański gocki jest podobny do języka chazarskiego jidysz, ludu turecko-tatarskiego.
  Plemiona germańskie (gockie) jak i plemiona tureckie wywodzą się z Azji Środkowej i pochodzą z jednej rodziny ludów. Z opisu o Gotach-Germanach wynika, że byli to dzicy, zarośnięci, rudowłosi koczownicy podobnie jak inne nie posiadające ojczyzny wędrowne ludy trudniły się głównie pędzeniem bydła i rabunkiem, a przez swą ruchliwość uniemożliwiając wytworzenie zjawisk regionalnych.
  Być może ludy te wymieszały się również z przybyłymi do Azji Celtami Hyksosami, dlatego język wschodniogermański jest też podobny do celtyckiego.

  Plemiona germańskie (gockie) z Azji wędrówkę ku Europie prowadziły przez stepy nadkaspijskie i czarnomorskie. Część z nich pozostało w Europie południowo-wschodniej, a następnie migrowali w kierunku Rzymu, są to Goci - Germanie wschodni.

  Część z nich poprzez wyżynę wschodnioeuropejską, dotarła nad Bałtyk. W dalszej wędrówce z brzegów Zatoki Fińskiej przedostali się na Półwysep Skandynawski, następnie poprzez półwysep Jutlandzki rozpoczęli wyprawy na Europę Zachodnią, są to Goci - Germanie zachodni. Tu wymieszali się z ludnością celtycką i po części słowiańską i tak powstali Niemcy i Austriacy.
  Huna w Starym Testamencie o.11 Przymierze i Arka cz.3
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:42:01
  Dopisałem, że Biblia powinna podlegać weryfikacji.
  W następnych odcinakach będzie przeprowadzona weryfikacja niektórych tematów poruszanych w Biblii.
  Huna w Starym Testamencie o.8 Wpływ różnych kultur na Biblię
 • Stary Testament
  Stary Testament, czyli Stare Przymierze jest wstępem do Nowego Testamentu, czyli Nowego Przymierza. Ale aby przejść do niego należy najpierw pokazać skrótowo prawdziwą historię ludzkości. Następnie omówić niektóre tematy ze Starego Testamentu. Tematy te będą omawiane w kolejnych odcinkach po zakończeniu zarysu historycznego.
  Huna w Starym Testamencie o.2 Zarys Historyczny cz.2
 • @Oscar 14:34:38
  Książki:
  Cywilizacje kosmiczne na ziemi, Janusz Bieszek
  Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek


  Publikacje Internetowe między innymi:
  KULTURA SŁOWIAŃSKO ARYJSKA
  Słowiano-Aryjskie Wedy. O budowie Wszechświata i historii Człowieczeństwa.
  Huna w Starym Testamencie o.1 Zarys Historyczny cz.1

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30