Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
41 postów 27 komentarzy

Opracowanie Stan Rzeczy

Stan Rzeczy - Opracowanie Stan Rzeczy - Mieczysława Kowalskiego

Moje komentarze

 • Stworzenie wszechświata i ludzi
  Na temat stworzenia wszechświata i ludzi mówią wedy słowiano-aryjskie, odcinek o.1b.
  Na pewno nie dokonał tego prymitywny, ograniczony i upadły moralnie jaszczolud Jahwe latający swoim dyskolotem po ziemi i udający boga.
  Huna w ST o.8c Jahwe-humanoidalny jaszczur
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:29:35
  Natomiast ten tekst.
  Przede wszystkim - jest bałaganiarsko napisany - widać, że to kompilacja różnych ujęć. Niekiedy autor chyba nie bardzo wie o czym pisze. Ale jest trochę informacji istotnych.

  Proszę o bliższe ustosunkowanie się do tego stwierdzenia i podać jakiś przykład wtedy może będę się mógł ustosunkować do opinii
  Huna w ST o.8b Reptilianie – Reptoidy, Humanoidalne gady
 • Jahwe, bóstwo pogody i płodności z Kanaanu
  Historia mówi, że przez długi czas Hebrajczycy czcili lokalnych bogów kananejskich, takich jak El czy Baal. Jahwe był tylko bogiem pogody i płodności z północnego Synaju i miał nawet towarzyszkę o imieniu Aszera (Oszrat).

  Egipski kult monoteistyczny w boga Atona oraz historia Mojżesza Echnatona połączony został z kultem Baala w Kanaanie i przywódcą Hyksosów nazwanego w Biblii również Mojżeszem. Hebrajczycy, uczynili Jahwe, bóstwo pogody i płodności z Kanaanu, swym jedynym bogiem. W Biblii nałożone są na siebie dwie historie, historia Hyksosów Izraelitów i historia Hebrajczyków Izraelitów. Pomimo, że różnica czasowa pomiędzy wyjściem Hyksosów z Egiptu a wyjściem wyznawców boga Atona, jako Hebrajczyków wynosi ponad 200 lat. Jahwe był tylko lokalnym bogiem plemiennym Hebrajczyków z Palestyny a później Żydów, natomiast Aton był bogiem uniwersalnym wszystkich ludzi. To dopiero Hebrajczycy wyznawcy boga Atona i religii egipskiej wprowadzali Dekalog i prawa wśród Izraelitów.

  Egipski kult Boga Atona był religią czysto naukowo-filozoficzną w której ofiarą dla boga była modlitwa. Składanie krwawych ofiar religijnych bogu Mardukowi ze zwierząt a nawet z ludzi i z dzieci jest domeną satanistycznych kultów semickich i jako takie pojawią się w Starym Testamencie. Począwszy od Abrahama, któremu wprawdzie na próbę, Jahwe-Marduk dla siebie nakazał złożyć ofiarę z jego syna. Nawet sam pomysł takiej formy ofiary dla boga świadczy o degeneracji ludności tamtego regionu świata i zwyrodniałym pojęciu boga. Dlatego Stary Testament między innymi z powodu promowania krwawych ofiar religijnych powinien być wycofany z nauczania religijnego. Dodatkowo negatywnymi elementami powtarzającymi się w tej Księdze, z powodu których powinna być ona wycofana z religii są: przemoc, agresja, mściwość, chciwość, itp.

  Rzymianie, Niemcy, Austriacy, Francuzi, Anglicy, Turcy, Żydo-Chazarzy pochodzący od Celto-Turko-Gotów i Edomitów przypominają Celtów Hyksosów Izraelitów z Biblii. Kontynuowali ich podboje, okupację i grabież innych krajów, począwszy od okupacji i grabieży Egiptu przez Hyksosów. Kolejne Imperia Szatana były tworzone na bazie Hyksosów Celtów Izraelitów, a ich ukoronowaniem była Niemiecko-Austriacka III Rzesza. Jedną z wielu cech wspólnych tych imperiów było dążenie do podboju i eksterminacji Ariów-Słowian, było to prawdopodobnie pierwsze przykazanie ich boga Marduka-Lucyfera i jego „czarnych” kapłanów, a obecnie Iluminatów i Masonerii.

  Ludzkość winna odłożyć do archiwum Stary Testament. Jest to żydowska Księga oparta na oszustwie i kłamstwie, w której zapisane jest Zło. Księga ta została stworzona po to, aby spętać i obezwładnić ludzi, uczynić Żydów fałszywym narodem wybranym, i dać im dominację nad światem. Stary Testament na bazie którego powstały trzy walczące i konkurujące ze sobą religie biblijne jest pośrednio winny całej tragedii ludzkości ostatnich 2 tys. lat.

  Stary Testament zawiera w sobie kilka podstawowych i dodatkowych Ksiąg i Pism źródłowych. Podstawową Księgą Świętą ludzkości są słowiano-aryjskie Wedy, dodatkowo są hinduskie Wedy i irańska Awesta Zaratusztry. Należy się zastanowić, komu i po co potrzebny jest żydowski Stary Testament.

  Należy postawić pytanie, dlaczego ludzkość w obecnej dobie ma korzystać z plagiatu jakim jest Stary Testament, który ktoś stworzył pod siebie na swoje potrzeby, i nie wiadomo co i jak zostało pozmieniane. Dlaczego ludzkość ma nie korzystać wprost z materiałów źródłowych. A jeżeli ma być coś takiego jak Stary Testament, to należy napisać go od nowa, korzystając obiektywnie wprost z materiałów źródłowych i należy wybrać to, co jest uniwersalną istotą wiary.
  Huna w ST o.10b Nowy Porządek Świata zapisany w Biblii
 • @kfakfa 19:08:05
  Aby ślepi przejrzeli a głusi usłyszeli
  Huna w ST o.10b Nowy Porządek Świata zapisany w Biblii
 • @Pedant 12:32:48
  Huna w Starym Testamencie o.4 Zarys Historyczny cz.4, jest tam opis o mocarstwie Jonii. Ludność tam zamieszkująca posługiwała się językiem jońskim od którego wywodzi się grecki. Joński był to język używany w koloniach Atlantydy. W Ameryce Środkowej odkryto niby dzikie plemiona Indian które posługiwały się językiem który był narzeczem języka greckiego i można się było z nimi w tym języku porozumieć.
  Po potopie na terenach Grecji i Turcji ludność która przetrwała nadal posługiwała się narzeczami języka jońskiego. To ta ludność w pierwszej kolejności emigrowała i zasiedliła Syropalestynę. Narzecza języka jońskiego były używane w całym wschodnim obszarze Morza Śródziemnego. Od tego języka wywodzi się język grecki i ormiański

  Huna w Starym Testamencie o.8 Wpływ różnych kultur na Biblię, jest tam opis o paleo-hebrajskim.
  Język hebrajski, jako taki nie istnieje i praktycznie nigdy nie istniał. Obecny tzw. hebrajski to w rzeczywistości dialekt judeo-aramejski, który nie ma nic w wspólnego z oryginalnym językiem paleo-hebrajskim, którym posługiwał się Mojżesz. Oryginalny język, starożytny paleo-hebrajski - używany podczas wyjścia z Egiptu był dialektem greckim, z którego prawdopodobnie rozwinął się z czasem język grecki w Mykenach oraz greczyzna koine, która z kolei stała się oficjalnym językiem greckim. Starożytny język grecki wywodzi się od języka jońskiego, z którego powstały różne języki i dialekty w Grecji, Azji Mniejszej i Palestynie, takie jak: grecki, ormiański, fenicki, paleo-hebrajski w Palestynie i inne.
  W Biblii praktycznie nie używano języka hebrajskiego, oraz zwyczajów żydowskich. Dlatego w Biblii nie używa się hebrajskich nazw ksiąg biblijnych, ponieważ księgi te nie były pisane po hebrajsku, biblia – to także słowo greckie, oznaczające księgi. Oryginalnym językiem Starego Testamentu był paleo-hebrajski, czyli starożytny język grecki wywodzący się od języka jońskiego, był to język Hebrajczyków Izraelitów i starożytnej Palestyny. Aramejskie słowa - amen, hosanna oraz allelu-jah są dodane do Biblii i nie mają pochodzenia greckiego ani dialektu greckiego, w których to spisano obie części Biblii. Egipsko-aramejskie słowo Amen, pisane na końcu wersetu z dużej litery, oznacza ukrytą wymowę imienia boga Amona/Amena, a nie potwierdzenie "niech się stanie".
  Huna w ST o.10b Nowy Porządek Świata zapisany w Biblii
 • Prawda naukowa i historyczna
  Można bazować tylko na publikacjach z 2 lub 3 obiegu oraz na logicznym myśleniu i kojarzeniu faktów.
  Oficjalna nauka prawdy nie powie, bo jeżeli by jakiś naukowiec w tym wypadku z historii starożytnej i religii starożytnej napisał prawdę niezgodną z oficjalną prawdą to od razu przestał by być naukowcem i niewielu podejmuje to ryzyko.
  Nauka to jest towar, po co naukowcowi produkować naukę prawdziwą skora za naukę prawdziwą nie ma pieniądz. Lepiej produkować naukę fałszywą bo za naukę fałszywą jest pieniądz.
  Huna w ST o.10b Nowy Porządek Świata zapisany w Biblii
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:32:53
  Proszę podać przykład tej złej narracji
  Huna w ST o.10b Nowy Porządek Świata zapisany w Biblii
 • Judeopolania
  Mamy prezydenta który twierdzi że Polska to Polin czyli Judeopolonia, ministra nauki który mówi że Polska jest krajem dwóch narodów czyli Żydów i Polaków, mamy żydowskiego ministra kultury i wielu innych.

  Za chwilę Niemcy i Austriacy mieszkający w Polsce zaczną twierdzić, że Polska to jest niemiecka polonia, Turcy że turecka polonia, Tatarzy że tatarska polonia itd.

  Turcy i Tatarzy z szamanizmu przeszli na islam i nie udają narodu wybranego. Żydo-Chazarzy lud turecko-tatarski z szamanizmu przeszli na judaizm i udają naród wybrany i wmawiają światu że Jezus był Chazarem lub Żydem.

  Miejmy nadzieję że w końcu w Polsce obejmą rządy Polacy, a całe to rządzące bractwo sprzedające Polskę Żydom stanie przed Trybunałem Stanu.
  Petycja do Donalda Trumpa
 • Wnioski dotyczące zmian prawnych w medycynie i nauce
  Z uwagi na to, że na jednym z portali wywiązała się dyskusja odnośnie medycyny dlatego w tym odcinku został opublikowany artykuł dotyczący proponowanych zmian prawnych w medycynie i nauce.
  Wnioski dotyczące zmian prawnych w medycynie i nauce
 • Poparcie dla słowiańsko-aryjskich Wed, czyli Wiedzy
  Dziękuje wszystkim, którzy popierają prezentowane teksty. Obecnie prezentowane są słowiańsko-aryjskie Wedy, podstawowe Księgi Święte Słowian, i kierowane są do Słowian. Negatywne oceny świadczą o tym, jaki negatywny wpływ w umysłach Słowian zrobiły judaistyczne religie i judaistyczne Księgi.
  Huna w Starym Testamencie o.1a Wedy Słowiano-Aryjskie cz.1
 • @puuuq 20:03:06
  Odpowiedzi na te pytania są w odcinkach o.10 i o.11
  Huna w Starym Testamencie o.21 Huna w proroctwach Izajasza
 • Cesarstwo Rzymskie /UE Szóstym Imperium Szatana
  Tak naprawdę Cesarstwo Rzymskie jeszcze nie upadło tylko trwa dalej. Po chwilowym upadku Rzymu, Cesarstwo podzieliło się na wschodzie i zachodnie. Wschodnie jako Bizancjum dotrwało do zajęcia Konstantynopola przez Turków.
  Zachodnie jako Cesarstwo Rzymskie później jako Cesarstwo Rzymskie Narodu Germańskiego Franków, później Niemców praktycznie trwa nadal jako Unia Europejska. Ale Szatan jako nową główną siedzibę przeniósł do Wielkiej Brytanii gdy ta stała się mocarstwem. Nie rezygnując jednocześnie ze swojego udziału i ingerencji w ciągle istniejącym Cesarstwie Rzymskim.
  To był okres, kiedy religia chrześcijańska stała się religią państwową rzymsko-germańsko-niemiecką. Chrześcijaństwo stało się nową ideologią religijną do okupacji i niewolenia Europy i innych kontynentów świata. Temat ten został opisany w odcinku o.11, Przymierze i Arka Przymierza cz.3
  Huna w Starym Testamencie o.21 Huna w proroctwach Izajasza
 • @puuuq 11:59:37
  Podałem, Analiza Bestii z Apokalipsy została przeprowadzona w odcinku o.10, Przymierze i Arka cz.2
  Huna w Starym Testamencie o.21 Huna w proroctwach Izajasza
 • Apokalipsa i Huna
  Analiza Bestii z Apokalipsy została przeprowadzona w odcinku o.10, Przymierze i Arka cz.2
  Rzym był szóstym mocarstwem Szatana, siódmym jest USA i Wielka Brytania. Wiele wskazuje na to, że ósmym królestwem szatana będzie lub już jest żydowskie państwo Izrael, a będzie on pełnił równocześnie rolę Bestii, lub będzie przejawem bestii. Można zauważyć, że tak się dzieje.

  Jezus był nauczycielem Huny, jako białej magii. W swoich cudach uzdrawiał, wypędzał duchy oraz zmieniał rzeczywistości, jak zamiana wody w wino, czy rozmnożenie chleba itp.
  Drugi zakres nauki Huny jest przedstawienie tego, jak poprzez kolejne reinkarnacje człowiek jako dusza doskonali się. Gdy jest na ostatnim szczeblu reinkarnacji wtedy przygotowuje się do wejścia do Królestwa niebieskiego, czyli przejście z poziomu duszy po poziomu Wyższej jaźni. Wtedy duch osobowości niższa jaźń przechodzi na poziom duszy, czyli średniej jaźni. Wyższa Jaźń natomiast przechodzi do wyższego poziomu, Nadjaźni.
  Huna w Starym Testamencie o.21 Huna w proroctwach Izajasza
 • @fabi 22:38:13
  Trafna analiza i zwrócenie uwagi na Hunę. Odpowiedzią na ten komentarz są moje następne komentarze. Poruszyłeś temat Stwórcy, i nawet to, że patrzy na nas.

  Ale jest jeden podstawowy problem. W Stary Testament zamieszani są Żydzi i wychodzi na to, że Abraham, Mojżesz i Jezus byli Żydami, chodź różne teksty mówią, że tak nie było. Mało tego, wychodzi na to, że Jahwe był Żydem a idąc dalej dochodzimy do wniosku, że Stwórca też był Żydem. Dlatego ludzkość winna odstawić Stary Testament i wrócić do Ksiąg i religii źródłowych.

  Odnośnie drugiego komentarza, to myślę, że zbyt surowo potraktowałeś Pana Krzysztofa. Uważam, że ma dużo wiedzy i stwierdził nawet, że Stan Rzeczy czyta z zaciekawieniem.
  Huna w Starym Testamencie o.20 Religia monoteistyczna cz.3
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:05:04
  I o to chodzi, dzięki temu myśl twórcza się rozwija.
  Pański dorobek i głęboka analiza zagadnień pozwalają na podejście krytyczne ale konstruktywne.
  Huna w Starym Testamencie o.20 Religia monoteistyczna cz.3
 • @puuuq 00:40:27
  To jest całościowe studium kultury ugaryckiej, dziękuję za materiał i uwagi. Tak, wierzenia ugaryckie winny być dodane do tekstu.

  Ale niemniej jednak wierzenia Egipskie miały znaczący, ale nie jedyny wpływ na wierzenia Hebrajczyków a później Żydów. Ale główna sprawa to porównanie monoteistycznych kultów Atona z Jahwe.
  Jahwe był tylko lokalnym bogiem plemiennym Hebrajczyków z Palestyny a później Żydów, natomiast Aton był Bogiem Stwórcą, który troszczy się o wszystkich ludzi, był Bogiem uniwersalnym wszystkich ludzi. Słońce i żar słoneczny były tylko atrybutami, tylko przejawami Boga, natomiast pojęcie Boga miało charakter naukowo-filozoficzny.

  Jak wynika z różnych materiałów uczeni uważają Mojżesza za Echnatona lub ewentualnie kapłana Echnatona. Ale to Echnaton był twórcą pierwszego Przymierza z Bogiem wprowadzając kult jednego Boga. Boga, który był Ojcem całej ludzkości, Stwórcą, który stworzył wszelką istotę. Tak sam Echnaton jak i jego religia są udokumentowane historycznie, są faktem, a biblijny Mojżesz jest mitem. Aton i religia Echnatona jest religią egipską a nie hebrajską ani nie żydowską,
  Huna w Starym Testamencie o.20 Religia monoteistyczna cz.3
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:47:32
  A To
  Gdy powstała Septuaginta, czyli po przetłumaczenia Starego Testamentu na grekę, zdano sobie sprawę, że Stary Testament jest widocznym plagiatem składającym się z kilku różnych Ksiąg i Pism źródłowych. Zaczęto wtedy dokonywać zmian, aby zatuszować dowody plagiatu, ale nie wszystko zmieniono, wiele nieścisłości pozostało i badacze doszukali się kilku a nawet kilkunastu źródeł z których powstał Stary Testament.
  Ludzkość winna odłożyć do archiwum Stary Testament. Jest to żydowska Księga oparta na oszustwie i kłamstwie, w której zapisane jest Zło. Księga ta została stworzona po to, aby spętać i obezwładnić ludzi, uczynić Żydów fałszywym narodem wybranym, i dać im dominację nad światem.
  Huna w Starym Testamencie o.20 Religia monoteistyczna cz.3
 • @telewidzacy 17:54:25
  Odpowiedzią na ten komentarz jest kolejny odcinek, o.20.
  Monoteizm w Starym Testamencie
  Huna w Starym Testamencie o.19 Religia monoteistyczna cz.2
 • @von Finov 07:42:21
  Dziękuję za komentarz.
  W odcinku o.15 podałem literaturę z jakiej korzystałem.
  Temat prehistorycznych cywilizacji technicznych dobrze przedstawia i dokumentuje Janusz Bieszek w ksiażce Cywilizacje kosmiczne na ziemi.

  Każdy komentarz jest ważny, nawet sceptyczny, ponieważ pozwala zrozumieć jaki ludzkość posiada blokady do poznania prawdy.
  Huna w Starym Testamencie o.14 Cywilizacja Atlantydy cz.1

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031